Toiminta ja tarkoitus

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunnan koordinoima Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet opetustoimessa -asiantuntijaverkosto tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ekstremismin sekä aatteella perustellun väkivallan käsittelystä, ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta opetustoimelle ja erilaisille sidosryhmille.

Verkoston keskeinen tavoite on lisätä eri toimialojen välistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja -välitystä, järjestää tapahtumia sekä tuottaa ja jakaa materiaaleja.

Verkoston yhteiskunnallisena viitekehyksenä toimii Sisäministeriön Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman opetustoimen osuus.

Verkosto toimii HY:n kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoimana, professori Arto Kallioniemen UNESCO-professuurin alaisuudessa. Verkoston toimintaan keskeisesti liittyviä tutkimushankkeita ovat lisäksi Suomen Akatemian rahoittama Radikaaliksi kasvamassa? -tutkimushanke sekä tohtorikoulutettava Katja Vallinkosken väitöskirja.

Verkoston jäseninä on tutkijoita, järjestöjen edustajia, kasvatusalan ammattilaisia sekä viranomaisia, joilla on asiantuntemusta verkoston toimintaan liittyvistä teemoista (ks. lisää kohdasta Verkosto).