Materiaaleja

Tälle sivulle on kerätty hyödyllisiä materiaaleja opetustoimen henkilöstön väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvän tietopohjan kasvattamiseksi sekä materiaaleja, joissa keskitytään siihen, kuinka kasvattajat voivat tarkoituksenmukaisella tavalla käsitellä, ennaltaehkäistä ja kohdata niihin liittyviä ilmiöitä osana työtään.
Tutkimuksia

Artikkeleita:

Tutkimusraportteja:

Viranomaismateriaaleja

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma, jossa määritellää Suomen strategia ennaltaehkäisevään työhön, määritellään tavoitteet, toiminnan kohdealueet sekä eri toimijoiden (kuten opetustoimen, sosiaali- ja terveystoien ja poliisin) keskeisiä rooleja, vastuita ja toimenpiteitä ennaltaehkäisevään toimintaan.

Resilienssiä rakentamassa -julkaisu sisältää asiantuntija-artikkeleita sekä yhteispohjoismaisessa demokratiataitoja kehittävässä DEMBRA-hankkeessa mukana olleiden koulujen kokemuksia ja ajatuksia siitä miten koulu voi rakentaa resilienssiä ja vahvistaa demokratiaosaamista.

Kirjoja
  • Benjamin, S.  & Vallinkoski, K. Huolena radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville. Fokus ry. yhteistyössä Radikaaliksi kasvamassa? -tutkimushankkeen kanssa
  • Attias, M. & Kangasoja, J. (toim.) (2020). Me ja ne - Välineitä vastakkainasettelujen aikaan.
  • Attias, M. (2020). Identiteetit, konfliktit ja sovittelu. 
  • Malkki, L. (2021) Mitä tiedämme terrorismista. 
  • J. M. Berger (2018). Extremism. 
Verkkomateriaaleja

Opettajan koulutuspaketti. Julkaisu pohjautuu opettajien koulutuspakettiin Elämää kiistojen keskellä: kiistanalaisia aiheita opettamassa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen keinoin; julkaisujen tarkoituksena on muodostaa kattava ammatillisen kehittymisen materiaalipaketti, joka tukee koulun toiminnan kaikkia kiistanalaisiin aiheisiin liittyviä osa-alueita. Alkuperäistekstin on julkaissut Euroopan neuvoston ja se on käännetty suomeksi.

Verkkosivusto, joka sisältää erilaisia videoita sekä niihin liittyviä tuokio- ja jaksosuunnitelmia. Materiaalit tukevat väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvien teemojen käsittelyä nuorten kanssa. Englanninkieliset materiaalit pohjaavat tosielämän tarinoihin ja niissä kuvataan, kuinka väkivalta, syrjäytyminen ja viha vaikuttavat elämään. 

Verkossa toteutettavan kurssin tarkoitus on lisätä opetustoimen opettajien ja kasvattajien ymmärrystä väkivaltaiseen radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvistä teemoista sekä parantaa heidän osaamistaan ennaltaehkäistä, käsitellä ja kohdata niihin liittyviä teemoja osana työtään. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa itseopiskeltavana koulutuksena. Materiaali sisältää 5 video-osiota, luettavaa materiaalia ja pohdintatehtäviä. Lisäksi kurssin ajankohtaisista teemoista järjestetään webinaareja. Koulutuksen sisällön ovat tuottaneet Helsingin yliopiston tutkijat Saija Benjamin, Katja Vallinkoski, Daniel Sallamaa, Leena Malkki ja Pia Koirikivi.