Radikaaliksi kasvamassa?

Kuin­ka op­pi­lai­tok­set voi­vat vas­ta­ta so­si­aa­li­sen po­la­ri­saa­tion ja vä­ki­val­tais­tu­nei­den asen­tei­den tuo­miin haas­tei­siin?

Suomessa puhutaan tällä hetkellä paljon sosiaalisen polarisaation kasvusta, eli vastakkainasettelusta asenteiden, puheen ja tekojen tasolla. Polarisaatio kasvaa, kun ihmiset alkavat tarkastella ilmiöitä ainoastaan yhdestä perspektiivistä ja yhdellä äänellä kerrottuna. Tällainen kehitys johtaa vihapuheen ja erilaisten ääri-ideologioiden voimistumiseen. Yhteiskuntaa kuohuttavat puheenaiheet, kuten nationalismin voimistuminen, terrorismin uhka ja ääriajattelun lisääntyminen näkyvät myös oppilaitosten arjessa, kun oppilaat tekevät asenteitaan näkyviksi ja kuuluviksi eri tavoin. Opettajien huoli nuorten väkivaltaistuneista asenteista onkin noussut myös Suomessa. Tutkimusryhmämme on kiinnostunut ymmärtämään mitkä ovat niitä tekijöitä ja mekanismeja, jotka ohjaavat toisia nuoria vihapuheen, väkivaltaisten ryhmien ja ekstremismin suuntaan ja niitä, jotka edesauttavat toisia nuoria löytämään myönteisen maailmankatsomuksen ja positiivisia toimintamalleja. Uskomme, että mitä paremmin ymmärrämme nuorten arkipoliittista todellisuutta ja ajattelun rakentumista, sitä paremmin pystymme suunnittelemaan koulun kasvatuskulttuuria ja sellaisia pedagogisia käytänteitä, jotka tukevat nuoria positiivisen maailmankatsomuksen rakentamisessa.

Ajankohtaista