Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet opetustoimessa

Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet opetustoimessa -asiantuntijaverkosto tuottaa opetustoimelle ja erilaisille sidosryhmille tutkimukseen perustuvaa tietoa ekstremismin sekä aatteella perustellun väkivallan käsittelystä, ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta. Verkoston tavoitteena on tuoda yhteen aiheen parissa työskentelevät tutkijat, viranomaiset, muut aiheen piirissä toimivat asiantuntijat sekä järjestöt. Verkoston sivuilta löydät ajankohtaisia uutisia sekä materiaalipankin, johon on koottu muun muassa keskeisiä tutkimuksia, kirjallisuutta ja viranomaisasiakirjoja. Verkosto tarjoaa myös resilienssiin, väkivaltaistuneisiin asenteisiin, radikalisoitumiseen ja ekstremismiin liittyvää koulutusta.

Uutiset
Tutustu tarkemmin
Verkoston toiminta