Verkosto

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunnan koordinoima Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet opetustoimessa -asiantuntijaverkosto tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ekstremismin sekä aatteella perustellun väkivallan käsittelystä, ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta opetustoimelle ja erilaisille sidosryhmille.

Verkoston keskeinen tavoite on lisätä eri toimialojen välistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja -välitystä, järjestää tapahtumia sekä tuottaa ja jakaa materiaaleja.

Verkoston yhteiskunnallisena viitekehyksenä toimii Sisäministeriön laatima Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman opetustoimen osuus (sivut 73–80).

Toiminta

Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet opetustoimessa -asiantuntijaverkosto toimii Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koordinoimana, professori Arto Kallioniemen UNESCO-professuurin alaisuudessa. Verkoston toimintaan keskeisesti liittyviä tutkimushankkeita ovat lisäksi Suomen Akatemian rahoittama Prof. Arniika Kuusiston (PI) ja Liam Gearonin (co-PI) johtama Radikaaliksi kasvamassa? -tutkimushanke (tutkijat Saija Benjamin ja Pia Koirikivi) sekä tohtorikoulutettava Katja Vallinkosken väitöskirja. 

Verkosto tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ekstremismin sekä aatteella perustellun väkivallan käsittelystä, ennaltaehkäisystä ja kohtaamisesta opetustoimelle ja erilaisille sidosryhmille. Verkoston jäseninä on tutkijoita, järjestöjen edustajia, kasvatusalan ammattilaisia sekä viranomaisia, joilla on asiantuntemusta verkoston toimintaan liittyvistä teemoista. 

Verkoston keskeinen tavoite on lisätä eri toimialojen välistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja -välitystä, järjestää tapahtumia, tuottaa ja jakaa materiaaleja sekä osallistua julkiseen keskusteluun opetustoimen rooleista ja toiminnasta väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyssä. Edellä mainittujen kautta verkostolla on myös keskeinen rooli koordinoida ja kehittää kansallisesti opetustoimen toimijoiden ammatillisia valmiuksia väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin käsittelyyn, ennaltaehkäisyyn ja kohtaamiseen.

Verkoston yhteyshenkilöt

Kaipaako työyhteisösi lisätietoa ja koulutusta väkivaltaisen radikalisoitumisen, ekstremismin ja väkivaltaistuneiden asenteiden aihealueesta?

Verkoston yhteyshenkilöt tavoitat osoitteesta: asiantuntijaverkosto@helsinki.fi

Verkoston jäsenet

Saija Benjamin, FT, VERKOSTON PERUSTAJAJÄSEN JA YHTEYSHENKILÖ 

Katja Vallinkoski, väitöskirjatutkija, VERKOSTON PERUSTAJAJÄSEN JA YHTEYSHENKILÖ

Pia Koirikivi, FT, VERKOSTON PERUSTAJAJÄSEN JA YHTEYSHENKILÖ

Miriam Attias, KM, YTM, Ajatuspaja RTI (Round Table Initiative)

Kati Costiander, opetusneuvos, KM, Opetushallitus

Ennalta estävä poliisitoiminto, Poliisi

Markku Hietanen, lehtori, turvallisuusala, Turun Ammatti-instituutti

Arto Kallioniemi, UNESCO-professori, Helsingin yliopisto

Tuomas Karjalainen, PsM, Espoon kaupungin sivistystoimi ja opiskelijahuolto, Espoo International School

Anna-Leena Klemetti-Falenius, opettaja, kasvatus- ja ohjausala ja MOD-koulutus, STEP-koulutus

Jenni Kettunen, FM, kieli- ja kulttuurikoordinaattori, Kajaanin perusopetus

Anne Kolehmainen, erityisasiantuntija, Opetushallitus

Arniika Kuusisto, professori, Helsingin yliopisto

Marja Laine, FT, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry

Kaija Laivuori, TM, uskonnon ja psykologian lehtori

Satu Lidman, FT, dosentti, Turun yliopisto

Vita Linfast, projektiasiantuntija Sitouttava kouluyhteisötyö, Helsingin kaupunki

Jaakko Lindfors, opetusneuvos, Opetushallitus

Anneli Portman, VTT, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jenni Raitanen, johtava asiantuntija, sisäministeriö

Laura-Maria Sinisalo, KM, pedagoginen johtaja, Mightifier