Tavoitteet

Opettajankoulutusfoorumin nelivuotisen toimikauden (2024–2027) tavoitteena on opettajankoulutusten tutkimusperustainen ja tietopohjainen kehittäminen laajassa yhteistyössä yhteisen keskustelun kautta.

Keskeisiä tavoitteita kuluvalla kaudella ovat opettajankoulutuksen kehittämisohjelman mukaisesti: 

  1. Ennakoinnilla ja opiskelijavalinnoilla veto- ja pitovoimaa
  2. Opettajien osaamisen kehittyminen on tutkimusperustaista ja jatkuvaa
  3. Opettajankoulutus ja opettajien jatkuva oppiminen vahvaksi yhteistyöllä ja verkostoilla
  4. Osaavalla johtamisella oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi

Tavoitteiden saavuttamiseksi toimikauden keskeisiä toimenpiteitä ovat 

  • tulevaisuusskenaarioiden luominen opettajankoulutuksen visiotyön kautta,
  • opettajankoulutuksen tutkimusperustaisen laadunvarmistuksen järjestelmän luominen ja toteuttaminen,
  • tutkimusperustaiset kehittämiskokeilut.