Organisaatio

Opettajankoulutusfoorumi koostuu yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, harjoittelukoulujen ja sidosryhmien nimeämistä jäsenistä. Toimintaa koordinoi koordinaatiojaos, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, alajaoksien puheenjohtajat sekä foorumin akateemiset koordinaattorit. Työvaliokuntaan kuuluu sidosryhmien edustajia. Foorumilla on lisäksi kansainvälinen neuvottelukunta.
Koordinaatiojaos
Puheenjohtaja Auli Toom

Opettajankoulutusfoorumin puheenjohtajana toimii kaudella 2024–2027 professori Auli Toom. Professori Toom on tutkimuksesta vastaava varadekaani Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on myös Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) johtaja.

Akateeminen koordinaattori Katri Kleemola

KT, yliopistonlehtori Katri Kleemola toimii foorumin akateemisena koordinaattorina. 

Yhteydenotot Opettajankoulutusfoorumin toimintaan liittyen ensisijaisesti Katrille sähköpostitse.

Varapuheenjohtajat
Alajaosten puheenjohtajat
  • dosentti Anu Warinowski (Turun ylipisto): Jaos 1, Ennakoinnilla ja valinnoilla veto- ja pitovoimaa
  • professori Kirsi Pyhältö (Helsingin yliopisto): Jaos 2, Opettajien osaamisen kehittyminen 
  • professori Tomi Jaakkola (Tampereen yliopisto): Jaos 3, Opettajankoulutus vahvaksi verkostoilla ja yhteistyöllä 
  • professori Laura Hirsto (Itä-Suomen yliopisto): Jaos 4, Osaavalla johtamisella oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi 
Työvaliokunta

Työvaliokuntaan kuuluu edustus Harjoittelukoulujen rehtorit Harre ry:stä, Kuntaliitosta, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:stä, Opetushallituksesta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:stä ja Suomen Rehtorit ry:stä. 

Kansainvälinen neuvottelukunta

Kansainväliseen neuvottelukuntaan kuuluvat professori Viv Ellis (Monash University, Australia) ja professori A. Lin Goodwin (Boston College, USA).