Opettajankoulutusfoorumi

Opettajankoulutusfoorumi kehittää opettajankoulutusta laajassa yhteistyössä korkeakoulujen sekä opetus- ja koulutusalan sidosryhmien kesken. Toimikaudella (2024–2027) opettajankoulutusfoorumia koordinoi Helsingin yliopisto opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella.

Ajankohtaista