Opettajankoulutusfoorumin toimintakausi 2024–27 alkoi

Opettajankoulutusfoorumin uuden nelivuotisen toimikauden (2024–2027) tavoitteena on opettajankoulutusten tutkimusperustainen ja tietopohjainen kehittäminen laajassa yhteistyössä. Opettajankoulutusfoorumin toimintaa koordinoi Helsingin yliopisto opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella.