Materiaalit

Helsingin yliopiston tuottamia oikeusvaltiojulkaisuja.
Helsinki Rule of Law Forum (2021–2022)

Helsinki Rule of Law Forum oli Euroopan unionin oikeusvaltioperiaatetta tutkinut tutkimusyhteisö. Valtioneuvoston rahoittamaa tutkimusta johtivat Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijat. Laaja asiantuntijaverkosto eri korkeakouluista ja lukuisista eurooppalaisista instituutioista tuki sen tutkimusaloitteita ja osallistui tutkimusyhteisön työhön.

Tutkimushanke kesti helmikuusta 2021 huhtikuuhun 2022. Osana HROLF:in toimintaa tuotettiin työpajoja; asiantuntijaseminaareja Helsingin yliopiston tiloissa ja verkossa; englanninkielinen teos, joka julkaistaan kansainvälisen kustantajan kanssa; muita julkaisuja sekä tutkimusryhmän jäsenten keväällä 2022 valtioneuvostolle toimittama suomenkielinen loppuraportti Oikeusvaltiollisuus Euroopan unionissa ja Suomessa.