Tehtävät

Oikeusvaltiokeskus kokoaa yhteen mahdollisimman laajapohjaisesti suomalaisen yhteiskunnan eri tahoilta oikeusvaltiokysymysten asiantuntijoita, opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita, joilla on kiinnostusta olla mukana annettaessa tukea oikeusvaltion vahvistamiseksi ulkomaisille toimijoille.
Mitä oikeusvaltiolla tarkoitetaan?

Oikeusvaltiolla tarkoitetaan yleisesti hallintoa, jossa kaikki, mukaan lukien valtio itse, ovat vastuullisia lain edessä. Oikeusvaltiokäsitys voidaan tiivistää seuraavasti:

 1. laillisuus sekä läpinäkyvä ja vastuullinen lainsäädäntöprosessi
 2. oikeusvarmuus
 3. mielivaltaisuuden kielto
 4. oikeussääntöjä soveltavat riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet, myös hallinnollisissa ratkaisuissa
 5. ihmisoikeuksien kunnioitus
 6. syrjimättömyys ja tasa-arvo lainsäädännössä

Oikeusvaltion kehittämisellä tarkoitetaan erityisesti valtion ja muiden julkisen vallan piiriin kuuluvien toimijoiden toiminnan kehittämistä, joko laajempana kokonaisuutena tai yksittäisen oikeusvaltiosektorin kohdalla.

Oikeusvaltiokeskuksen tehtävät
 1. Edistää oikeusvaltioperiaatteen noudattamista mm. järjestämällä oikeusvaltion vahvistamiseen, lainsäädäntötyöhön ja oikeusvaltioinstituutioiden toimintakyvyn vahvistamiseen tähtäävää neuvontaa, koulutusta, arviointia sekä muuta tarpeellista tukea.
 2. Kokoaa yhteen suomalaisen yhteiskunnan oikeusvaltioalan osaajia ja asiantuntijoita eri instituutioista ja yliopistoista sekä tukee heidän verkostoitumistaan.
 3. Kokoaa tietoa ja päivittää tietoja ennestään Suomessa harjoitetusta kansainvälisestä oikeusvaltioyhteistyöstä.
 4. Osana oikeusvaltiotukea tuottaa tarvittavia, aihealuetta koskevia julkaisuja sekä edistää ja vahvistaa oikeusvaltiokysymyksiin liittyvää tutkimusta ja opetusta sekä yleistä tietoisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.
 5. Osallistuu Suomen kansainvälistä oikeusvaltioyhteistyötä koskevien linjausten valmisteluun ja päivittämiseen tarjoamalla asiantuntemusta.
 6. Huolehtii Oikeusvaltiokeskuksen toimintaa koskevasta viestinnästä.
 7. Järjestää ja koordinoi muuta toimintaa sen mukaisesti kuin johtoryhmässä vuosittain sovitaan.