Toiminta
Oikeusvaltiokeskus toimii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteydessä. Keskuksella on johtaja, johtoryhmä ja ohjausryhmä. 
Organisaatio

Johtoryhmä

Yliopiston rehtori nimittää johtoryhmän ulkoministeriötä ja oikeustieteellistä tiedekuntaa kuultuaan. Johtoryhmässä on kuusi jäsentä, joista kaksi on ulkoministeriön nimeämää. Johtoryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman, vuosittaisen budjetin ja työsuunnitelman sekä seuraa toiminnan toteutumista. Johtoryhmä käsittelee myös Oikeusvaltiokeskuksen vuotuisen raportin toiminnastaan ja varainkäytostään ennen raportin luovuttamista ulkoministeriölle sekä henkilöstoresursseja koskevat kysymykset yliopiston päätoksentekoa varten.

Ohjausryhmä

Oikeusvaltiokeskuksella on vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuva ohjausryhmä, joka vastaa strategisesta ohjauksesta ja tukee Oikeusvaltiokeskuksen työtä, ml. sen kotimaista ja kansainvälistä verkottumista ja tarpeellisten oikeusalan asiantuntijoiden identifiointia Oikeusvaltiokeskuksen työtä varten. Ohjausryhmään kutsutaan sopijapuolten edustajien lisäksi edustaja oikeusministeriöstä seka muita oikeusvaltioalaa ja kansainvälistä yhteistyötä tuntevia kokeneita osaajia muista instituutioista, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Ohjausryhmän kokoonpano ja tarkemmat tehtävät määritellään myöhemmin.