Toiminta
Oikeusvaltiokeskus toimii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteydessä. Keskuksella on johtaja, johtoryhmä ja ohjausryhmä. Keskuksen toimintaa rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin.
Organisaatio

Johtoryhmä

Yliopiston rehtori nimittää johtoryhmän ulkoministeriötä ja oikeustieteellistä tiedekuntaa kuultuaan. Johtoryhmässä on viisi jäsentä, joista kaksi on ulkoministeriön nimeämää. Johtoryhmä hyväksyy toimintasuunnitelman, vuosittaisen budjetin ja työsuunnitelman sekä seuraa toiminnan toteutumista. Johtoryhmä käsittelee myös Oikeusvaltiokeskuksen vuotuisen raportin toiminnastaan ja varainkäytostään ennen raportin luovuttamista ulkoministeriölle sekä henkilöstöresursseja koskevat kysymykset yliopiston päätöksentekoa varten.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston vararehtori Hanna Snellman. Jäseniä ovat suurlähettiläs Laura Torvinen ulkoministeriö, kehityspolitiikan neuvonantaja Jaakko Jakkila ulkoministeriö, dekaani Johanna Niemi oikeustieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto ja tutkimusjohtaja, professori Kimmo Nuotio Helsingin yliopisto.

Ohjausryhmä

Oikeusvaltiokeskuksella on vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuva ohjausryhmä, joka vastaa strategisesta ohjauksesta ja tukee Oikeusvaltiokeskuksen työtä, ml. sen kotimaista ja kansainvälistä verkottumista ja tarpeellisten oikeusalan asiantuntijoiden identifiointia Oikeusvaltiokeskuksen työtä varten. Ohjausryhmään kutsutaan sopijapuolten edustajien lisäksi edustaja oikeusministeriöstä sekä muita oikeusvaltioalaa ja kansainvälistä yhteistyötä tuntevia kokeneita osaajia muista instituutioista, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii dekaani Johanna Niemi oikeustieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto. Jäseniä ovat yksikön päällikkö Eeva Aittoniemi oikeusministeriö, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Niilo Jääskinen, alivaltiosihteeri Elina Kalkku ulkoministeriö, toiminnanjohtaja Gary Klaukka Demo Finland, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi, puheenjohtaja Fingo, Senior Researcher Liisa Laakso The Nordic Africa Institute, korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen, osastopäällikkö Titta Maja ulkoministeriö, kansliapäällikkö eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, professori, johtaja Elina Pirjatanniemi Ihmisoikeusinstituutti, Åbo Akademi, apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen oikeuskanslerinvirasto, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe syyttäjälaitos, johtaja Sirpa Rautio Ihmisoikeuskeskus, puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju Suomen Asianajajaliitto, osastopäällikkö Johanna Suurpää oikeusministeriö ja ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri sisäministeriö. 

Oikeusvaltiokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022