‎Digitaalisen alustatalouden suuryritykset ja EU

Suurten digijättien valta on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi, kun digitaalisten alustojen merkitys yhteiskunnan perusinfrastruktuurina on kasvanut. Näiden alustojen toiminta ja sääntely vaikuttaa merkittävästi myös median toimintaympäristöön ja sananvapauden reunaehtoihin. Hanke tutkii digialan suuryritysten roolia EU-politiikassa keskellä unionin suurta sääntelyprojektia.

Suuret teknologiayhtiöt (esim. Google ja Amazon) ovat nousseet merkittäväksi poliittiseksi kysymykseksi EU:ssa. Tiedämme kuitenkin vain vähän siitä, miten big tech muokkaa EU:n sääntelyvalmiuksia, ja vielä vähemmän tällaisten toimien tehokkuudesta. Tilanne heikentää käsitystämme EU:n demokraattisesta hallintotavasta. Matti Ylösen johtamassa hankkeessa vastataan näihin haasteisiin tuottamalla tärkeää tutkimusta big techin monikanavaisista lobbaustoimista ja niiden tehokkuudesta EU:ssa.

Hanke toteutetaan vuosina 2023-2025 ja sitä rahoittaa Helsingin Sanomain säätiö.

Ajankohtaista:
Kuuntele hankkeen podcastia!

Tutkimushankkeen osana julkaistaan myös podcast-sarja, jossa Matti Ylönen perkaa huippuasiantuntijoiden kanssa alustayhtiöiden valtaa.

Ota yhteyttä: