Tutkijat

Globaalin poliittisen talouden keskuksen ovat perustaneet Heikki Patomäki, Matti Ylönen ja Hanna Kuusela.
Heikki Patomäki

Heikki Patomäki 

Maailmanpolitiikan professori 
Globaalin poliittisen talouden keskuksen perustajajäsen 
 
heikki.patomaki@helsinki.fi 

Patomäen tutkimuskohteita ovat filosofia, yhteiskuntatieteiden metodologia, talousteoria, globaali poliittinen talous, tulevaisuuden tutkimus ja globaali oikeudenmukaisuus ja demokratia. Hän on julkaissut yli 20 kirjaa ja 200 tieteellistä artikkelia sekä lukuisia yleistajuisia artikkeleita ja blogitekstejä. Patomäen viimeisimmät monografiat ovat The Future of World Politics (Springer 2023), Debating the War in Ukraine: Counterfactual Histories and Future Possibilities (kirjoitettu yhdessä T. Forsbergin kanssa, Routledge 2023) ja The Three Fields of Global Political Economy (Routledge 2022). Enemmän Patomäen urasta ja kontribuutioista tässä haastattelussa: osa 1 ja osa 2.

Matti Ylönen

Matti Ylönen

Maailmanpolitiikan yliopistonlehtori
Globaalin poliittisen talouden keskuksen perustajajäsen 

matti.v.ylonen@helsinki.fi 

Matti Ylönen työskentelee maailmanpolitiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa, jossa hän myös vuonna 2018 väitteli tohtoriksi. Tällä hetkellä Ylönen on yliopistonlehtorin tehtävästään tutkimusvapaalla Tallinnan teknillisessä yliopistossa. Hänen työnsä keskittyy muun muassa evolutiiviseen yritysvallankäytön tutkimukseen, globaaliin veronkiertoon, globaaleihin kehityskysymyksiin, taloustieteen ideoiden historiaan sekä tapoihin, joilla poliittisten konsulttiyritysten kasvava rooli muovaa demokratioita. 

Ennen väitöskirjatutkimustaan Ylönen julkaisi suomeksi useita kirjoja muun muassa veroparatiiseista, Euroopan velkakriisistä ja Bretton Woods -instituutioista. Vuonna 2019 Helsingin yliopisto myönsi Ylöselle väitöskirjapalkinnon ja vuonna 2015 hän voitti Yale yliopiston myöntämän Amartya Sen –palkinnon. Ylönen on lisäksi toiminut Poliittisen talouden tutkimuksen seuran puheenjohtajana ja akateemisen kustannusyhtiö Vastapainon julkaisukomitean jäsenenä. 

Hanna Kuusela

Hanna Kuusela

Akatemiatutkija (Tampereen yliopisto) 
Globaalin poliittisen talouden keskuksen perustajajäsen 
 
hanna.kuusela@tuni.fi 

Hanna Kuusela on kulttuurintutkija, joka työskentelee kulttuurin ja talouden risteyskohdassa. Hän toimii tällä hetkellä akatemiatutkijana Tampereen yliopiston journalismin, median ja viestinnän tutkimuskeskuksessa. Kuusela väitteli vuonna 2011 Goldsmiths Gollegen Centre for Cultural Studies -keskuksesta ja on työskennellyt sekä Turun että Tampereen yliopistoissa.  

Kuuselan tutkimuskohteisiin kuuluvat taloudellinen eliitti, pääoman kulttuurianalyysi, konsultokratia ja modernit kulttuurin muodot. Hän on julkaissut monialaisesti eri journaaleissa, kuten Governance, New Formations, Sociological Review, Sociology and Critical Arts julkaisuissa. Lisäksi hän on kirjoittanut useita suomenkielisiä monografioita, kuten kirjan Suomen rikkaimmasta promillesta. Kuusela on Tampereen yliopiston konsistorin jäsen ja edistää aktiivisesti demokraattista päätöksentekoa yliopistoissa.  

S.M. Amadae

S.M. Amadae

Maailmanpolitiikan yliopistonlehtori                                                                                                          sm.amadae@helsinki.fi

S.M. Amadae on maailmanpolitiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja Berggruen Fellow, tehden tutkimusta Stanfordin yliopistossa. Lisäksi Amadae tekee yhteistyötä Cambridgen yliopiston Centre for the Study of Existential Risk:n ja Massachusetts Institute of Technologyn tieteen, teknologian ja yhteiskunnan tutkimuksen ohjelman kanssa.

Amadaen julkaisuihin sisältyvät muun muassa kirjat Prisoners of Reason:  Game Theory and Neoliberal Political Economy (Cambridge University Press, 2016) ja palkittu Rationalizing Capitalist Democracy: Cold War Origins of Rational Choice Liberalism (University of Chicago Press, 2003). Lähiaikoina Amadae on kontribioinut teokseen The Impact of Artificial Intelligence on Strategic Stability and Nuclear Risk  (SIPRI, 2019) tahattomiin ydinsotiin kytkeytyvien eksistentiaalisten riskien näkökulmasta. Lisäksi hän julkaisi kokoelmateoksen Computational Transformation of the Public Sphere yhteistyössä Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän maisteriopiskelijoiden kanssa. Muut Amadaen tämän hetkiset tutkimusaloitteet liittyvät rakenteellisen syrjinnän mekanismeihin sekä valta-asemien evolutionistisiin periaatteisiin.

Teivo Teivainen

Teivo Teivainen

Maailmanpolitiikan professori                                                                                                teivo.teivainen@helsinki.fi

Teivo Teivainen toimii Helsingin yliopiston Maailmanpolitiikan professorina ja hänen tutkimuskohteitansa ovat ekonomismi, vapaus, kolonialismi, yritysvalta ja demokratian tulevaisuus. Teivaisen kirja Enter Economism, Exit Politics palkittiin American Sociological Association:n Terence K. Hopkins -palkinnolla, ja hänen Matti Ylösen kanssa kirjoittama artikkeli ”Politics of Intra-Firm Trade” palkittiin Yalen yliopiston Amartya Sen -palkinnolla. Suomessa Teivainen on palkittu J.V. Snellman -palkinnolla tieteellisen tiedon ansiokkaasta välittämisestä, Pro feminismi -palkinnolla sekä Suomen Akatemian tunnustuspalkinnolla. Tällä hetkellä Teivainen johtaa Suomen Akatemian hanketta ei-valtiollisten toimijoiden ylikansallisesta edustuksesta maailmanpolitiikassa ja tämän lisäksi hän tutkii suomalaista yritysekstraktivismia Uruguyassa.

Teivainen on toiminut International Studies Association:n kansainvälisen poliittisen talouden -jaoston puheenjohtajana, ja aiemmin hän toiminut muun muassa Helsingin yliopiston Politiikan tutkimuksen laitoksen johtajana, Perun katolisen yliopiston taloustieteen vierailevana professorina sekä Saint Mary’s yliopiston kansainvälisen kehitystutkimuksen vierailevana professorina Kanadassa. Teivainen vierailee säännöllisesti televisio- ja radio-ohjelmissa ja viime aikoina hänen haastatteluitansa on ilmestynyt muun muassa New York Times, Financial Times ja Xinhua News julkaisuissa sekä lukuisissa pienemmissä medioissa ympäri maailmaa.

Monique Taylor

Monique Taylor

Maailmanpolitiikan yliopistolehtori 

monique.taylor@helsinki.fi

Monique Taylor toimii maailmanpolitiikan yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuksensa sijoittuu globaalin poliittisen talouden ja kansainvälisten suhteiden välimaastoon ja keskittyy keskittyy hallintoa ja institutionaalista muutosta koskeviin kysymyksiin, joita hän on tarkastellut muun muassa Kiinan poliittisen talouden, Kaakkois-Aasian regionalismin ja BRICS-maiden kontekstissa. Taylorin tuorein tutkimus käsittelee kybersuvereniteettia ja digitaalisen talouden kasvua Kiinassa.

Hän on julkaissut useissa kansainvälisissä vertaisarvioiduissa journaaleissa ja kokoelmateoksissa. Vuonna 2014 Palgrave Macmillan julkaisi hänen teoksensa The Chinese State, Oil and Energy Security. Teos sai positiivisen vastaanoton korkeatasoisissa akateemisissa journaaleissa, kuten The China Quarterly. Taylor on aikaisemmin työskennellyt sekä tutkijana (National University of Singapore) että tutkijatohtorina (Nanyang Technological University) Singaporessa ja luennoitsijana Brisbanessa Australiassa (University of Queensland), jossa hän myös väitteli kansainvälisestä poliittisesta taloudesta.  

William Mitchell

William Mitchell

Taloustieteen professori (Newcastlen yliopisto) 
Globaalin poliittisen talouden dosentti (Helsingin yliopisto) 

Bill.Mitchell@newcastle.edu.au 

William Mitchell toimii taloustieteen professorina ja the Centre of Full Employment and Equity (CofFEE) -tutkimuskeskuksen johtajana Newcastlen yliopistossa Australiassa. Hän on myös globaalin poliittisen talouden dosentti Helsingin yliopistossa. Mitchell on yksi modernin rahateorian (MMT) kehittäjistä ja hän on tutkimuksessaan keskittynyt etenkin makrotalouteen, työmarkkinatutkimukseen, ekonometriseen mallinnukseen, aluetalouteen ja taloudelliseen kehitykseen. 
 
Mitchell on kirjoittanut useita teoksia, kuten Eurozone Dystopia (Elgar, 2015) ja Reclaiming the State (Pluto, 2017). Macmillan julkaisi hänen viimeisimmän, yhdessä L. Randall Wrayn ja Martin Wattsin kirjoitetun, kirjansa Macroeconomics helmikuussa 2019. Hän on julkaissut laajasti vertaisarvioiduissa tieteellisissä journaaleissa ja kirjoissa, ja hän on säännöllinen Keynote-puhuja sekä Australiassa että maan ulkopuolella. Lisäksi Mitchelillä on laaja kokemus Australian hallituksen, ammattiliittojen ja yhteisöjärjestöjen sekä useiden kansainvälisten järjestöjen (mm. Euroopan komissio, Kansainvälinen työjärjestö ja Aasian kehityspankki) konsultoinnista. 

Andreas Bieler

Andreas Bieler

Poliittisen talouden professori (Nottinghamin yliopisto) 
Vieraileva professori (Helsingin yliopisto 2019-2020) 

andreas.bieler@helsinki.fi

Andreas Bieler on poliittisen talouden professori ja tutkija the Centre for the Study of Social and Global Justice (CSSGJ) tutkimuskeskuksessa Nottinghamin yliopistossa. Bielerin on tutkimuksessaan kiinnostunut muun muassa kansainvälisen poliittisen talouden ja kansainvälisen suhteiden teorioista, Euroopan integraatiosta sekä vastarinnasta uusliberaalia globalisaatiota kohtaan ja erityisesti työväenliikkeen ja ammattiliittojen roolista tässä vastarinnassa. Hänen viimeisin, Adam D. Mortonin kanssa kirjoitettu, monografia Global Capitalism, Global War, Global Crisis julkaistiin vuonna 2018. Työskennellessään Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa vuosina 2019/2020 Andreas on viimeistellyt teostaan Fighting for Public Water in Europe (Zed Books, tulossa). 

Magnus Ryner

Magnus Ryner

Kansainvälisen poliittisen talouden professori (King’s College London)
Tutkimusjohtaja, Helsingin yliopiston tutkijakollegium (2020-21)

magnus.ryner@helsinki.fi

Magnus Ryner on King’s College Londonin (KCL) kansainvälisen poliittisen talouden professori ja entinen KCL:n Euroopan ja kansainvälisen suhteiden opintojen yksikön johtaja. Hän on tutkimuksessaan keskittynyt kansainväliseen poliittiseen talouteen ja yhteiskuntateoriaan; työn poliittiseen talouteen sekä hyvinvointiin ja eriarvoisuuteen; Euroopan ja Euroopan unionin poliittiseen talouteen ja maanosan paikkaan nousevassa maailmanjärjestyksessä. Professori Rynerin tuorein, Alan Cafrunyn kanssa kirjoitettu ja Palgrave Macmillanin julkaisema, monografia The European Union and Global Capitalism: Origins, Development, Crisis julkaistiin vuonna 2017. Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin tutkimusjohtajana hän käynnistää tuoreen projektinsa Lost Decades: Germany, the United States and the Political Economy of Transatlantic Relations after Bretton Woods. Lisäksi professori Ryner on uuden tiedejulkaisun Global Political Economy:n päätoimittaja ja EuroMemo Group:n ohjausryhmän jäsen.

GPE Tohtorikoulutettavat