Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekunnassa on myös neljä varadekaania, joilla on kullakin oma erityisalue johdettavanaan. Tiedekunnan tutkimusyksiköt, tieteenalat ja koulutusohjelmat muodostavat hallinnolliset linjat.