Johto
Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekunnassa on myös neljä varadekaania, joilla on kullakin oma erityisalue johdettavanaan.
Dekaani Marjaana Seppänen

Dekaani Marjaana Seppänen, sosiaalityön professori

Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa sekä vastaa tiedekunnan yleisestä toiminnasta, henkilöstöhallinnosta ja sen toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti sekä tiedekunnan taloudesta.

Sovi tapaamisesta: johdon assistentti Susan Sankkila
 

Varadekaani Juhana Aunesluoma

Varadekaani Juhana Aunesluoma, poliittisen historian professori

Erityisalue: yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

 

Varadekaani Juri Mykkänen

Varadekaani Juri Mykkänen, yleisen valtio-opin vanhempi yliopistonlehtori

Erityisalue: tieteenalojen linjan johtaja

Varadekaani Ullamaija Seppälä

Varadekaani Ullamaija Seppälä, yhteiskuntapolitiikan vanhempi yliopistonlehtori, dosentti

Erityisalue: opetuksen kehittäminen

Varadekaani Petri Ylikoski

Varadekaani Petri Ylikoski, sosiologian professori

Erityisalue: tutkimusyksiköiden linjan johtaja