Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekunnassa on myös neljä varadekaania, joilla on kullakin oma erityisalue johdettavanaan.
Dekaani Marjaana Seppänen

Dekaani Marjaana Seppänen, sosiaalityön professori

Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa sekä vastaa tiedekunnan yleisestä toiminnasta, henkilöstöhallinnosta ja sen toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti sekä tiedekunnan taloudesta.

Sovi tapaamisesta: johdon assistentti Alisa Hiltunen
 

Varadekaani Jari Eloranta

Varadekaani Jari Eloranta, talous- ja sosiaalihistorian professori

Erityisalue: tieteenalat

Varadekaani Timo Kaartinen

Varadekaani Timo Kaartinen, sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori

Erityisalue: tutkimusyksiköt

Varadekaani Markku Lanne

Varadekaani Markku Lanne, taloustieteen professori

Erityisalue: koulutusohjelmat

Varadekaani Hanna Wass

Varadekaani Hanna Wass, yleisen valtio-opin yliopistonlehtori

Erityisalue: yhteiskunnallinen vuorovaikutus