Valtsika Insight: Antti Ronkainen keskuspankkien roolista

Valtsika Insight on uusi videosarja, jossa tiedekunnan tutkijat kommentoivat ajankohtaisia poliittisia aiheita heidän tutkimusalojensa kautta.

Keskuspankkien itsenäisyys on ollut hallitseva rahapolitiikkaa ohjaava ajatus 1970-luvulta lähtien. Keskuspankkien tärkeimpänä tehtävänä on pidetty hintavakauden ylläpitämistä lyhyen ajan korkojen avulla. Finanssikriisin jälkeen rooli on kuitenkin Ronkaisen mukaan muuttunut. Antti Ronkainen aloitti jatko-opinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelmassa syksyllä 2014, ja hän tutkii väitöskirjassaan Yhdysvaltain, Euroopan, Englannin ja Japanin keskuspankkien epätavanomaisten rahapoliittisten toimien taloustieteellistä perustelua sekä poliittista oikeuttamista.

Lue lisää Antti Ronkaisen näkemyksiä Suomen Kuvalehden blogista. Lisätietoa hänen tutkimuksestaan löydät Tuhat-tutkimustietokannasta.