Valtiotieteellisen varadekaanit valittu

Valtiotieteellisen tiedekunnan varadekaaneina toimivat 1.1.2018 alkaen tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma, yliopistonlehtori Juri Mykkänen, professori Ulla-Maija Seppälä sekä professori Petri Ylikoski. Heistä Aunesluoma ja Ylikoski ovat varadekaaneina uusia.

Varadekaani Ulla-Maija Seppälä toimii dekaanin varahenkilönä, koulutusohjelmalinjan johtajana ja vastaa opetusasioista. Varadekaani Juri Mykkänen toimii tieteenalalinjan johtajana. Seppälän ja Mykkäsen tehtävät ovat päätoimisia.

Varadekaani Petri Ylikoski toimii tutkimusyksikkölinjan johtajana ja vastaa tutkimusasioista. Varadekaani Juhana Aunesluoma vastaa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä asioista.

Tiedekunnassa voi olla yksi tai useampi varadekaani. Varadekaanien lukumäärästä, tehtävistä, valinnasta ja varadekaanin toimimisesta dekaanin sijaisena päättää dekaani tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

Varadekaani tukee dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja tiedekuntaan kuuluvien yksiköiden yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tehtäväalueella sekä hoitaa muut dekaanin hänelle osoittamat tehtävät.

Varadekaanien kausi kestää vuoden 2021 loppuun.