Valtiotieteelliseen kaksi akatemiaprofessoria

Suomen Akatemian 23.5. valitsemasta akatemiaprofessorista kaksi työskentelee valtiotieteellisessä tiedekunnassa: Anne Haila ja Anssi Peräkylä.

Anne Haila etsii uudenlaisia ratkaisuja kaupungistumisen aiheuttamille ongelmille, joita ovat kohoava maanhinta, maakeinottelu, asumisen kalleus ja yhteisöjen hajoaminen. Haila on yhteiskuntapolitiikan professori. Hailan akatemiaprofessorin kausi on 1.1.2019- 31.12.2022.

Anssi Peräkylä tutkii, miten vuorovaikutukseen osallistuvien henkilöiden narsistiset ongelmat, kuten haavoittuvuuden ja grandiositeetin välillä vaihteleva itsekokemus, muokkaavat sosiaalista vuorovaikutusta. Peräkylä on sosiologian professori.

Peräkylän akatemiaprofessorin kausi on 1.1.2019–31.12.2023.

Suomen Akatemia valitsi yhteensä kymmenen uutta akatemiaprofessoria kaudelle 1.1.2019–31.12.2023. Heistä kuusi on Helsingin yliopistosta.

Akatemiaprofessorit ovat Suomen Akatemian tehtävään nimittämiä tutkijoita, oman alansa kansainvälisesti arvostettuja tekijöitä, joiden kykyyn kehittää tutkimusta ja luovaa tutkimusympäristöä Akatemia luottaa. Akatemiaprofessorin tehtävä on Suomen Akatemian rahoittamista tutkimusviroista arvostetuin.

Tutkijalle nimitys tarkoittaa mahdollisuutta keskittyä omaan tutkimustyöhön täysipäiväisesti. Akatemiaprofessorit toteuttavat omaa tutkimussuunnitelmaansa, johtavat oman tutkimusryhmänsä työtä, ohjaavat nuoria tieteentekijöitä ja antavat tutkimustyöhön liittyvää opetusta.

Suomen Akatemia nimittää uusia akatemiaprofessoreita vuosittain viiden vuoden määräajaksi. Tällä hetkellä noin puolet Suomen Akatemian rahoittamista professoreista työskentelee Helsingin yliopistossa.