Valtiotieteellinen muuttui laitoksettomaksi

Valtiotieteellinen tiedekunta on organisoitunut vuoden 2018 alusta toiminnallisesti kolmeen osastoon, joita kutsutaan hallinnollisiksi linjoiksi. Tiedekunnan tutkimusyksiköt, tieteenalat ja koulutusohjelmat muodostavat hallinnolliset linjat, joita johtaa päätoiminen varadekaani. Näin laitoksia ei siis enää ole.

Professori Petri Ylikoski johtaa tutkimusyksiköt linjaa, yliopistonlehtori Juri Mykkänen tieteenalat linjaa ja  professori Ullamaija Seppälä koulutusohjelmat -linjaa.

Tutkimusyksiköt -linja koostuu seuraavista yksiköistä:

Helsinki Center of Economic Research (HECER), Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo), Kuluttajatutkimuskeskus (KTK), Menetelmäkeskus, Eurooppa-tutkimuksen verkosto (Network for European Studies, NES) ja Sustainability-yksikkö. Tutkimusyksiköiden linjan yhteydessä toimivat myös KATI (Kaupunkitutkimusinstituutti) ja HELSUS (Helsinki Institute of Sustainability Science, yhteistyössä viiden tiedekunnan kanssa).

Tieteenalat -linja koostuu seuraavista tieteenaloista ja niiden vastaavista:

Kehitysmaatutkimus: Eija Ranta (1.1.2018 – 31.12.2020)

Käytännöllinen filosofia: Pekka Mäkelä

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia: Timo Kaartinen

Sosiaalipsykologia: Inga Jasinskaja-Lahti

Sosiaalityö: Aino Kääriäinen (1.1.-31.12.2018)

Sosiologia: Ilkka Arminen

Talous- ja sosiaalihistoria: Antti Häkkinen

Poliittinen historia: Kimmo Rentola

Taloustiede: Antti Ripatti

Viestintä: Esa Väliverronen

Yhteiskuntatilastotiede: Mikko Myrskylä

Yleinen valtio-oppi: Johanna Jääsaari

Yhteiskuntapolitiikka: Arho Toikka

 

Koulutusohjelmat -linjalle sijoittuvat koulutusohjelmat ovat:

Contemporary Societies, European and Nordic Studies, Filosofian maisteriohjelma, Global Politics and Communication, Magisterprogram i samhällsvetenskaper, Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmat, Sosiaalitieteiden koulutusohjelmat, Taloustieteen koulutusohjelmat ja Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmat.

Dekaani Hannu Nieminen vastaa johtosäännön mukaisesti taloudesta, toimitiloista ja rekrytoinneista varadekaanien avustamana. Hallinnollinen linja ei siten ole talousvastuullinen yksikkö.