Välillä meri -näyttelyssä valokuvia ja karttoja Välimeren rannoilta

Kulttuurikeskus Stoa täyttyy Välimeren aluetta tarkastelevilla valokuvilla ja kartoilla tammi-maaliskuussa valokuvaaja Lena Malmin ja kartografi Philippe Rekacewiczin yhteisnäyttelyssä. Kuvat ja kartat tarjoavat erilaisia näkökulmia teemoihin ja paikkoihin, joita antropologisen Crosslocations-hankkeen tutkijat omassa työssään käsittelevät.

Mikä yhdistää öisin kadulla jalkapalloa pelaavia nuorukaisia Egyptissä, puolalaisia moottoripyörällä matkustavia pyhiinvaeltajia Kreikassa, muuttuneessa maailmassa perinteitä ylläpitäviä mattokauppiaita Istanbulin Grand Bazaarissa? Julkista rantaa Beirutissa, kamelien liikehdintää Israelin ja Palestiinan kiistellyllä maaperällä ja EU:n rajana toimivaa merenrantaa Melillassa, Afrikan mantereella mutta Espanjan maalla?

Vastaus on Välimeri, valokuvaaja Lena Malm, kartografi Philippe Rekacewicz sekä EU-rahoitteinen tutkimushanke Crosslocations.

Valokuvaajan kuvat ja tutkijoiden sanat kertovat eri asioita

Välillä meri -näyttelyn töissä Lena Malm kuvaa erilaisten vaikutuspiirien risteyskohtia: sitä, mitä ne paljastavat ja sitä, mikä jää niiltä näkymättömiin. Välimeri ei ole kuvien kohde, sillä katse ei suuntaudu merelle, vaan maihin, joita se yhdistää.

Malmin työ tutkimushankkeen parissa on ainutlaatuinen kokeilu ammattivalokuvaamisen yhdistämisestä etnografisen tutkimusryhmän viisivuotiseen työhön. Kun valokuvaajan katse kohtaa yhteiskuntatieteilijöiden katseen, niiden yhteensulautumisesta seuraa jotakin tuoretta. Tämä valokuvanäyttely esittelee näitä hedelmiä.

Malm kulki tutkimusryhmän antropologien mukana ympäri Välimerta. Kuvissa ei kuitenkaan ole kyse dokumentaatiosta, vaan ammattivalokuvaajan näkemyksestä samoihin hetkiin, tilanteisiin ja maisemiin, joissa osallistuvaa etnografista havainnointia tekevät antropologit ovat hankkeen aikana työskennelleet. Sanat ja kuvat kertovat eri asioita.

Todellisuus avautuu karttojen avulla

Philippe Rekacewicz on työskennellyt tutkimushankkeen kartografina tutkien mikä Välimeren alue todella on ja mitä siellä tapahtuu. Kartoillaan hän pyrkii luomaan esityksen ihmisten ja heidän toimiensa suhteista visuaalisin keinoin.

Rekacewicz on liikkunut tutkijoiden mukana Melillassa, Istanbulissa, Kairossa, Beirutissa ja Jerusalemissa. Karttojen synty on myös vaatinut tutkimustyötä uudenlaisen kartografisen lähestymistavan luomiseksi. Näyttelyn kartat ovat ensimmäinen kurkistus sellaisiin representaation haasteisiin kuten lukuisten yhtäaikaisten, toisiinsa liittyvien tapahtumien esittämiseen yhtäaikaisesti. Karttojen kautta eri järjestelmien todellisuudet aukenevat katsojalle ja valaisevat niitä tutkimuksellisia narratiiveja, joiden mukana kartat kulkevat.

Karttaprojektin tarkoitus on esittää yksinkertaisella, selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla monimutkaisia yhteenliittymiä.

Crosslocations tutkii ihmisten ja paikkojen muuttuvia suhteita Välimeren alueella. Se on viisivuotinen (2016-2021) hanke, jota johtaa Helsingin yliopistolla ERC Advanced Grantin (No. 694482) tuella professori Sarah Green
 

Tekijät

Philippe Rekacewicz on ranskalainen geografi ja kartografi. Hän opiskeli Sorbonnen yliopistossa Pariisissa, ja teki 25 vuoden menestyksekkään uran nimekkäässä Le Monde Diplomatique -lehdessä. Hän on työskennellyt useissa maissa ympäri maailmaa. Vuodesta 2013 Rekacewicz on työskennellyt informaatiosuunnittelijana ja kartografina, kehittäen ja luoden kartoitusprojekteja geopoliittisille instituuteille, kansainvälisille järjestöille, taidemuseoille ja tutkimuskeskuksille.

Lena Malm kouluttautui New Yorkin International Center of Photographyssa ja aloitti ammattikuvaamisen. Graafikoksi hän oppi työssään Ny Tid -lehdessä. Viime vuosina Malm on valokuvannut akateemisia projekteja varten. Ensimmäinen näistä hankkeista oli EastBordNet, joka tutki Euroopan itärajoja.

Välillä meri - Sea Between
Stoan galleria 5.3.- 3.42021

Lisätietoja:
Valokuvaaja Lena Malm, 044 5552663, mejl@lenamalm.fi
Projektikoodinaattori Ninnu Koskenalho, 044 300 4176, ninnu.koskenalho@helsinki.fi