Vajaat 18 000 euroa uupuu yhteisöviestinnän työelämäprofessuurista

Helsingin yliopiston yhteisöviestinnän työelämäprofessuurihankkeen rahoituksesta puuttuu enää noin 17 800 euroa. Kolmivuotisesta professuurista on nyt koossa 162 151 euroa 180 000 euron tavoitteesta.

Hanke on tärkeä yritys- ja yhteisöviestinnän tulevaisuuden kannalta ja se on herättänyt viestintäväen kiinnostusta ja saanut kiitosta yritysmaailmasta.

Tämänhetkiset lahjoittajat ovat Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry (50 000), ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry (30 000), Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto (30 000), Nokia Oyj (20 000), Mikael Jungner (10 000), Arja Suominen (10 000), Manifesto (2500), DNA (2500), Ulrika Romantschuk (1200) , Johanna Tuutti / proOPPS oy (250), emeritusprofessoreiden Osmo A. Wiio ja Leif Åbergin rahastot (500), Miltton Group Oy (2500), Anssi Siukosaari (100), Anneli Rasi (100), Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (500) ja Kubo Oy (2500).

HY:n valtiotieteellinen tiedekunta rahoittaa professuurista puolet eli 180 000 euroa. Professuuri täytetään kutsumenettelyllä. Professorin on tarkoitus aloittaa työssään vuonna 2018.

Yksityishenkilöille ja yhteisöille ovat verovähennyskelpoisia 850 euroa ja sitä suuremmat vuosittaiset lahjoitukset. 

Uutta yhteisöviestinnän työelämäprofessuuria tarvitaan, koska

•       Ennakoimattomuus ja kriisit lisääntyvät

•       Tieto moninkertaistuu ja monimutkaistuu

•       Tieto on yhä useamman saatavilla

•       Mobiili digitaalinen viestintä muuttaa käyttäytymistä ja lisää vihapuhetta ja propagandaa

•       Viestinnän yhteiskunnallinen merkitys kasvaa kaiken aikaa

•       Yksityistä rahaa tarvitaan yliopistokoulutuksen uudistamiseen

•       Professor of practice –professuuri on oikea suunta organisaatioviestinnälle

 

Professuuri perustetaan Helsingin yliopistoon, mutta se tukee kaikkien Suomen yliopistojen organisaatioviestinnän opetusta.

Tee lahjoitus tärkeän professuurin tueksi.Lisätietoja:

Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, viestinnän professori Hannu Nieminen hannu.nieminen@helsinki.fi

Lisätietoja lahjoituksen tekemisestä käytännössä: Anne Ala-Pöllänen, yhteyspäällikkö, anne.ala-pollanen@helsinki.fi