Työelämäprofessori: ”Yliopistot vieraantuneet työelämästä”

Helsingin yliopiston organisaatioviestinnän uudella työelämäprofessorilla FT Outi Ihanainen-Rokiolla on haastava tehtävä: Saada yliopistot lähemmäksi tiedemaailman ulkopuolista työelämää, josta työelämäprofessorin mielestä yliopistot ovat vieraantuneet liikaa.

Aloista etenkin humanistinen sekä yhteiskuntatieteellinen ovat Outi Ihanainen-Rokiosta liiaksi omissa poteroissaan.

- Tämä on osittain ymmärrettävää. Tutkijoille tulee helposti puolustusmekanismi päälle, kun heillä ei oikein ole resursseja olla yhteydessä yrityskenttään, Ihanainen-Rokio sanoo. 

Jo yliopisto-opiskelijoille pitäisi jakaa enemmän tietoa yritysten toiminnasta, koska työelämäprofessorin mukaan etenkin pk-yritykset ovat monille opiskelijoille harmaata aluetta.  Hän aikookin panostaa siihen, että organisaatioviestintä oppialana saisi enemmän näkyvyyttä ja houkuttelisi lisää opiskelijoita.

Ihanainen-Rokion päätavoitteena uudessa osa-aikaisessa tehtävässään on toimia linkkinä yliopiston ja työelämän välillä. Valmiita kontakteja löytyykin Helsingistä, sillä työelämäprofessori on tehnyt työuransa pääasiassa pääkaupungissa.

Menestyviä yrityksiä vahvalla viestinnällä

Organisaatioviestinnän osaaminen pitäisi uuden työelämäprofessorin mielestä olla Suomessa paljon vahvempaa. Se antaisi avaimet yritysten menestymiseen.

- Jo olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen on Suomessa todella vähäistä. Esimerkiksi maineenhallinta eli muun muassa se miten organisaatiosta puhutaan julkisuudessa ja miten siihen reagoidaan viestimällä ulospäin, pitäisi olla parempaa, yritysviestintään tulevassa tehtävässään keskittyvä Ihanainen-Rokio sanoo.

Organisaatioiden tiedottajien työ on Ihanainen-Rokion mielestä ollut liiaksi yksisuuntaista massatiedottamista, pirstaloitunutta yhden totuuden torven tuomista esiin, millä ei enää saa vaikutusta aikaan.

- Kommunikaatio-osaaminen on nyt ykkösasia eli miten pystyy toimimaan dialogissa asiakkaidensa ja yleisönsä kanssa, työelämäprofessori toteaa. 

Työelämäprofessori aikookin tuoda nykyaikaan osuvaa työelämän kohtaamista. Outi Ihanainen-Rokio tietää mistä puhuu, sillä hän työskentelee perustamassaan konsulttiyrityksessä. Hän on toiminut erityisesti teknologiayritysten markkinointi- ja viestintäasiantuntijana.

Ihanainen-Rokio on väitellyt organisaatioviestinnästä ja hänellä on kokemusta myös organisaatioviestinnän opettamisesta korkeakouluissa. Uusi työelämäprofessori opettaa Jyväskylän yliopistossa kesäkuun loppuun asti.

 

********************

FT Outi Ihanainen-Rokio on kutsuttu organisaatioviestinnän, erityisesti yritysviestinnän työelämäprofessoriksi kolmen vuoden määräajaksi 1.8.2018 alkaen 30 prosentin työsuhteessa Helsingin yliopistoon.

Organisaatioviestinnän työelämäprofessuuri toteutetaan osittain lahjoitusvaroin. Suurimpia lahjoittajia ovat Pro Com – Viestinnän ammattilaiset, Taloudellinen tiedostuskeskus TaT, Suomen Messusäätiö, Juho ja Lempi Pitkäsen Säätiö sekä Nokia. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta vastaa loppurahoituksesta.

Yliopiston johtosäännön mukaan työelämäprofessoriksi voidaan ottaa tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta, joista on hyötyä yliopiston toiminnalle. Tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen ja osa-aikainen.

 

 

Ohjausryhmä sparraa työelämäprofessoreita

Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Hannu Nieminen on asettanut organisaatioviestinnän työelämäprofessoreiden ohjausryhmän kaudelle 2018-2021. Ohjausryhmässä on edustajia sekä akateemiselta että organisaatioviestijöiden puolelta.

Ohjausryhmän tavoitteena on kokoontua kaksi kertaa vuodessa kuulemaan organisaatioviestinnän työelämäprofessoreiden toiminnasta ja suunnitelmista sekä toimia heille sparrausfoorumina. Ohjausryhmän tarkoituksena on toimia työelämäprofessoreille myös resurssina, jota he voivat hyödyntää edistäessään organisaatioviestinnän tutkimusta ja opetusta.

Organisaatioviestinnän ohjausryhmän puheenjohtajan Taneli Hassisen mukaan viestinnän akateeminen tutkimus ja opetus tarvitsevat vahvan linkityksen yritysten ja muiden organisaatioiden viestinnälliseen todellisuuteen.

- Organisaatioviestinnän työelämäprofessorit laajentavat toiminnallaan akateemista ymmärrystä markkinoilla toimivien yritysten ja muiden organisaatioiden roolista yhteiskunnallisina keskustelijoina, Taneli Hassinen sanoo.

Työelämäprofessuurit ovat Helsingin yliopistossa, mutta palvelevat myös muita korkeakouluja Suomessa. Vuoden 2017 lopulla PhD Pekka Sauri aloitti 80-prosenttisessa organisaatioviestinnän työelämäprofessorin tehtävässä.

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 23. huhtikuuta. Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti muun  muassa yritysten ja julkishallinnon välisestä jaottelusta, viestinnän työn murroksesta ja viestinnän trendeistä.

Ohjausryhmän kokoonpano:
Viestintäjohtaja Taneli Hassinen (pj.), Taaleri Oyj
Viestintäjohtaja Liinu Lehto, valtiovarainministeriö
Yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila, Nokia Oyj
Toimitusjohtaja Jukka-Pekka Myllys, Milton Oy
Tohtori Salli Hakala, Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto
Professori Mika Pantzar, Kuluttajatutkimuskeskus
Varadekaani Juhana Aunesluoma (varapj.), Helsingin yliopisto
Professori Esa Väliverronen, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Tero Erkkilä, Helsingin yliopisto
Varadekaani Vilma Luoma-aho, Jyväskylän yliopisto

Viestinnän asiantuntija Pasi Komulainen, (sihteeri) Helsingin yliopisto