Tutkimushankkeessa etsitään keinoja nuorten saamiseksi mukaan päätöksentekoon
Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnassa ja maailmassa kaipaavat vahvistamista. Moni nuorista on sitä mieltä, ettei politiikka ole heitä varten eikä se ota huomioon nuorten näkökulmia. Osa ei koe saavansa arvostusta yhteiskunnan jäseninä. Nuorten luottamuksen rapautuminen on otettava vakavasti, sillä se voi johtaa turhautumiseen ja lopulta horjuttaa yhteiskunnan tasapainoa. ALL-YOUTH –Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään –tutkimushanke pyrkii löytämään ratkaisuja nuorten aktivoimiseksi.

ALL-YOUTH on strategisen tutkimuksen monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen hyvän hallinnon ja oikeusvaltioperiaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä biotalouden näkökulmista.

- Nuorilla ei ole välttämättä tietoa osallistumisen välineistä tai kiinnostusta. Tarkastelemme tässä hankkeessa, mitä se käytännössä oikein tarkoittaa, tutkimushankkeen johtaja, dosentti Reetta Toivanen Helsingin yliopistosta sanoo.

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisöissään ja yhteiskunnassa. Yhtenä keinona tähän on luoda nuorisolähtöisiä menetelmiä, joilla nuoret saadaan mukaan päätöksentekoon. Tällaisia ovat esimerkiksi World Cafe –menetelmää hyödyntävät työpajat, joissa voidaan ottaa huomioon erilaiset nuoret.  World Cafe on keskusteluun perustuva menetelmä, jonka voima on eri pöydissä tapahtuvien keskustelujen sisältöjen ja löydösten tehokkaassa kierrättämisessä.

ALL-YOUTH –hankkeessa nuoria voidaan myös kutsua suunnittelemaan esimerkiksi nuorisotilojen remonttia.

- Alkuvaiheessa tavoitteemme on lähestyä noin 100 nuoren joukkoa, Toivanen sanoo. 

Opiskelijaklinikoissa vuorovaikutus esiin  

Helsingin yliopiston vastuulla hankkeessa on muun muassa uudet Harvard-malliset opiskelijaklinikat, joissa tutkitaan esimerkiksi mitä kaksipuolinen vuorovaikutus tarkoittaa.

- Pyrimme tukemaan ja voimaannuttamaan nuoria sekä kartoittamaan keinoja, joilla he haluavat vaikuttaa tulevaisuuteen, Toivanen kertoo.

ALL-YOUTH -hankkeessa on yhteensä viisi työpakettia, joissa kullakin yliopistolla (Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto) on oma tarkempi tutkimusaiheensa.

Hyvät resurssit, tuloksia vaaditaan nopeasti

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ALL-YOUTH on laaja tutkimushanke, jota seurataan tarkkaan. Tuloksia halutaan Toivasen mukaan ripeästi.

- Toimintamme on  läpinäkyvää ja ideana onkin saada materiaalia päätöksentekoon, joka pohjautuu tutkimukseen, Toivanen toteaa.

Hanke käynnistyy vuoden 2018 alussa ja kestää vuoteen 2023 asti, ja sen budjetti on vajaat 6 miljoonaa euroa.      

STN-hankkeet tuottavat ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin. Strategisen tutkimuksen neuvosto vastaa hankkeiden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. Rahoitettavia tutkimushankkeita valittaessa käytetään arviointikriteereinä yhteiskunnallista merkittävyyttä ja vaikuttavuutta sekä tieteellistä laatua.

 

Lisätiedot:
Reetta Toivanen
+358 50 3185281
reetta.toivanen@helsinki.fi

Hankkeen some-kanavat:
https://twitter.com/AllYouthKaikki
https://www.instagram.com/kaikkinuoret/ 

Hankkeen nettisivut:

http://www.allyouthstn.fi/