Tutkimus ja taide kohtaavat ennennäkemättömällä tavalla

Poikkitieteellisen Diginuoruus mediakaupungissa –tutkimushankkeen verkkojulkaisu tarjoaa katutason näkymän urbaaneihin nuorisoalakulttuureihin Helsingissä ja Pietarissa. Esseekokoelma käsittelee urbaaniin digitaaliseen elämään liittyviä kuulumisia, kamppailuja ja kontrollia nuorten kaupunkielämän arjessa.

Tutkijoiden mukaan digikirja on kokeileva tapa tuoda tutkimusta laajemmalle yleisölle yleistajuisen kirjoittamisen ja taiteen keinoin. Valokuvaaja Patrik Rastenberger tulkitsee tutkimuksen esiin nostamia aiheita valokuvan keinoin ja Taina Riikosen ääniteos Helsingin ja Pietarin metroista vie lukijan maanalaiseen koneäänien maailmaan.

"Youth in the Media City – Belonging and Control on the Move" –julkaisu kuvaa tutkimuksen tekemisen vaiheita ja haasteita ja pyrkii tuomaan tutkitut ilmiöt lähelle lukijaa.

- Halusimme tehdä tiedosta ja sen tuottamisesta näkyvämpää ja uusia ajatuksia herättävää yhdistämällä tutkimusta ja taidetta. Samanlaista tutkimustietoon pohjaavaa verkkojulkaisua emme löytäneet Suomesta, sanoo hankkeen johtaja Johanna Sumiala Helsingin yliopistosta.

Diginuoruus mediakaupungissa -tutkimushanke tuottaa uutta, kansainvälistä ja poikkitieteellistä tietoa mediatutkimuksen, sosiologian, nuorisotutkimuksen ja kaupunkitutkimuksen alueella.

Diginuoruus mediakaupungissa on yhteishanke Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston, Nuorisotutkimusseuran ja Pietarin National Research University Higher School of Economics -yliopiston kanssa. Kirjan kustantaja on Nuorisotutkimusseura ja toteuttaja Kaskas Media.

Kirja on myös painettu kirjaksi ja sähköiseksi pdf-kirjaksi.

Johanna Sumiala & Annaliina Niitamo (toim.): Youth in the Media City – Belonging and Control on the Move. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2019. 70 sivua

 

Lisätietoja:

Hankkeen johtaja, apulaisprofessori Johanna Sumiala. johanna.sumiala@helsinki.fi, 029 414 0813.
Tutkimusavustaja Annaliina Niitamo. annaliina.niitamo@helsinki.fi, 050 361 6659.

Johanna Sumiala & Annaliina Niitamo (toim.): Youth in the Media City – Belonging and Control on the Move. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2019. 70 sivua

Kirjan voi tilata osoitteesta:

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat.

Pdf-julkaisu:

 https://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkai….