Tiedettä arvostavassa yrityskulttuurissa syntyy innovaatioita

Valtiotieteellisen tiedekunnan opinnot voivat toimia ponnahduslautana myös yritysmaailmaan ja yrittäjyyteen, kannustaa tammikuun valtsikan vaikuttaja-alumni, Supermetrics-yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Mikael Thuneberg.

Lämpimät onnittelut, Mikael Thuneberg, sinut on valittu historian ensimmäiseksi valtsikan kuukauden vaikuttaja-alumniksi! Millainen valtsikaidentiteetti sinulla on? 

Kiitos, tämä on suuri kunnia! Olen ylpeä valtsikataustastani, joka on jossain määrin poikkeava kasvuyrittäjien joukossa. 

 

Kiehtova urasi, jonka yksi huipentuma on Supermetricsin perustaminen, kuvastaa hyvin sitä, miten monialaisesti valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet voivat kontribuoida yhteiskuntaan yritysmaailma mukaan lukien. Millaisena itse hahmotat polkusi valtsikasta nykyiseen tehtävääsi? Millaiset lähtökohdat opinnot siihen tarjosivat? 

Maisteriksi valmistumisen lähestyessä olin hyvin ahdistunut työnsaannista, koska lyhyttä ulkoministeriön työharjoittelua lukuun ottamatta minulla ei ollut opintoihin liittyvää työkokemusta. Minulla kävi hyvä tuuri, kun sain tutkijan paikan vastaperustetusta pienestä markkinatutkimustoimistosta, jossa olin perustajakaksikon ohella ensimmäinen työntekijä (hyvin alhainen palkkapyyntö varmasti auttoi myös!). Siinä vaiheessa unelmatyöpaikkani olisi varmasti ollut jossakin julkisella sektorilla, kuten UM:ssä. Pienessä firmassa sain kuitenkin olla monessa mukana ja vaikuttaa paljon, mikä oli hyvin kiinnostavaa.

Vähitellen valtio ei enää tuntunut houkuttelevalta työpaikalta, ja urani kehittyikin muutamassa pienessä firmassa, kunnes päädyin lähtemään itse yrittäjäksi. Perustin teknologiayrityksen hyvin vähäisellä teknisellä osaamisella. Maailmassa oli varmasti valtava määrä ihmisiä, joilla oli parempi tekninen osaaminen ratkaista se ongelma, johon tartuin, mutta jostain syystä kukaan heistä ei sitä tehnyt.

Uskon, että iso syy menestykseeni on ollut se, että olen tullut muulla taustalla, pystynyt katsomaan asioita uudesta näkökulmasta ja monissa paikoin rohjennut tehdä asioita “väärin” tai mutkia oikoen. Tekniset taidot yksin eivät riitä, jos ei osaa ymmärtää ongelmia ja keksiä niihin luovia ratkaisuja. 

 

Moni opiskelijamme pohtii opintojen aikana kertyvien työelämätaitojen riittävyyttä tai ylipäänsä vetovoimaansa työmarkkinoilla. Supermetrics on suuri työllistäjä, jolla on toimistoja eri maissa. Millaista osaamista arvostat? Miten voisimme tiedekunnassa parhaiten tukea opiskelijoitamme tältä osin ja rakentaa siltaa työelämään? 

Mielestäni vastavalmistuneiden kohdalla persoona, motivaatio, älykkyys, halu oppia ja sosiaaliset taidot painavat enemmän kuin opiskelutausta. Kannustaisin valtsikalaisia hakemaan rohkeasti paikkoja myös yksityiseltä puolelta. Käytännössä yritysmaailmassa tarvittavat taidot opitaan paljolti työelämässä, eivätkä valtsikalaiset ole sen huonommassa asemassa kuin muualtakaan valmistuneet. Myös yrittäjyyttä kannattaa miettiä vaihtoehtona, vaikka en välttämättä suosittelisi lähtemään yrittäjäksi suoraan valmistumisen jälkeen.

Supermetricsissä ja vastaavissa teknologiafirmoissa on ihmisiä hyvin eri taustoista eikä suinkaan läheskään kaikilla ole teknistä tai kaupallista opintotaustaa. Itse opiskelin kansainvälistä politiikkaa, ja esimerkiksi meidän firmamme teknologiajohtajan tutkinnot ovat historiasta ja saksan kielestä. Erilaiset taustat ja tavat ajatella ovat iso vahvuus tämänlaisissa firmoissa, joiden olemassaolo perustuu jatkuvaan innovointiin. Kannustaisin opiskelijoita menemään vapaaehtoiseksi esimerkiksi Slushiin, sitä kautta voi saada kokemusta siitä, millaista kasvuyritysmaailma on ja olisiko se mahdollisesti mielenkiintoinen suunta työuralle.

En tunne kovin hyvin, miten asiat ovat valtsikassa muuttuneet sen jälkeen, kun itse valmistuin, mutta ainakin omana opiskeluaikana yhteys yritysmaailmaan oli hyvin vähäistä. Valtsika voisi ehkä auttaa järjestämään harjoittelujaksoja myös yrityksissä. Myös yritysvierailuja voisi järjestää. Ainakin kun itse opiskelin, vierailuja oli vain julkiselle sektorille ja järjestöihin. 

 

Urasi perusteella sinulla vaikuttaa olevan aika ilmiömäinen tapa paitsi hahmottaa ongelmia myös keksiä niihin omaperäisiä ratkaisuja. Olet myös intohimoinen lukija. Millainen suhde sinulla on laajemmin tieteeseen ja miten näet tieteen yhteiskunnallisen roolin? 

Olen akateemisesta perheestä, molemmat vanhempani ovat tutkijoita, toinen teoreettisen fysiikan ja toinen erityispedagogiikan alalta. Olen hyvin kiinnostunut tieteestä ja arvostan sitä. En itse päätynyt tutkijaksi ainakaan vielä, mutta toivon, että kaikki ne verorahat, joita Supermetrics on Suomeen tuottanut, osittain auttavat myös tiedettä eteenpäin.

Vaikka en missään nimessä väitä, että Supermetricsillä teemme tiedettä, olemme kuitenkin yrittäneet luoda dataan pohjautuvaa työkulttuuria, jossa rakennetaan hypoteeseja ja testataan niitä. 

 

Pohdimme valtsikassa kovasti myös sitä, miten löytäisimme oman tapamme osallistua Helsingin yliopiston innovaatiotoimintaan, yritysyhteistyöhön ja yrittäjyyteen. Olemme perustamassa tiedekunnassa tätä pyrkimystä tukemaan yrityselämän vaikuttaja-alumneista koostuvan Innovation Advisory Boardin (INAB). Olet suureksi iloksemme lupautunut INABin jäseneksi. Millaista potentiaalia ja mahdollisuuksilla näet valtsikalla olevan tällä kentällä? 

Omasta kokemuksesta tiedän, että valtsikassa opiskelee valtava määrä fiksua porukkaa. Läheisempi yhteistyö on varmasti sekä opiskelijoiden että yritysten etu. Parhaissa yrityksissä käytetään paljon luovuutta ja haetaan uusia ratkaisuja ongelmiin kovassa kilpailupaineessa, ja vaikka valtsikasta päätyisikin töihin julkiselle sektorille tai järjestöihin, on varmasti hyödyllistä tuntea myös yritysmaailmaa ja menestyvien yritysten toimintatapoja. Nykyään ihmisillä on monta työpaikkaa työuran aikana, joten kannattaa olla itse aktiivinen, kokeilla erilaisia juttuja ja tutustua ihmisiin ja erilaisiin työpaikkoihin. 

 

Piti säästää herkullisin kysymys viimeiseksi. Kerro jokin hauska muisto opiskeluajoilta, mieluiten vielä erikseen opinnoista ja opiskelijaelämästä. 

Pääsin valtsikan edustajana Hollannissa järjestettyyn kansainväliseen konferenssiin, se oli hieno kokemus. Opiskelijaelämästä on jäänyt mieleen lukuisat bileet Kuppalassa ja muualla, ja erilaiset fuksisuunnistukset, joissa muun muassa mitattiin hissiportaiden kaidetta kalapuikolla.

Keitä ovat vaikuttaja-alumnit?

Vaikuttaja-alumnit tekevät merkittävää työtä yhteiskunnan eri sektoreilla. Kukin tiedekunta määrittelee vaikuttaja-alumnit valmistuneiden joukosta omien kriteeriensä pohjalta, ja ryhmää täydennetään säännöllisesti.