Tasa-arvon ihanne ohjasi yhteiskunnallista muutosta vallankumouksen Kuubassa

– Vallankumouksen myötä Kuuban valtio sai kansallisen itsemääräämisoikeuden, ja silloin aloitettiin monia oikeudenmukaisuuden ja sosiaalisen tasa-arvon projekteja, kertoi Mariela Castro Espín. Hänen mukaansa muutokset vaikuttivat perheiden asemaan, naisten ja miesten asemaan, parisuhteisiin, seksuaalisuuteen ja sukupolvien välisiin suhteisiin.

Kuuban parlamentin jäsen Mariela Castro Espín vieraili Helsingin yliopistolla kehitysmaatutkimuksen kutsumana. Hän piti luennon aiheesta Seksuaalikasvatus ja yhteiskunnallinen muutos Kuubassa. Mariela Castro Espín on Kuuban seksuaalikasvatuskeskuksen (CENESEX) johtaja ja maailmankuulu HLBTIQ-oikeuksien ja HIV/AIDS aktivismin ajaja. Hänen vanhempansa ovat Kuuban entinen presidentti Raúl Castro ja vallankumousfeministi Vilma Espín.

Vallankumouksen jälkeinen muutos oli niin suuri, että sukupuolen ja seksuaalisuuden politiikkaa muutettiin myös radikaalisti. Kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos synnytti vuoropuhelua sukupuolten ja sukupolvien välille, ja monesti muutoksissa naiset olivat pääosassa.

Mariela Castro Espínin mukaan yksi merkittävimpiä sukupuolten ja sukupolvien väliseen suhteeseen vaikuttava seikka oli Kuuban lukutaitokampanja, joka alkoi 1959 helmikuussa. Kuuba julistettiinkin 22.12.1961 lukutaidottomuudesta vapaaksi alueeksi. Kampanjassa mukana olleista monet olivat hyvin nuoria tyttöjä, jotka auttoivat muita lukemaan oppimisessa, muun muassa maaseudun vanhemman väestön tukena. Motivaationa heillä oli halu osallistua Kuuban vallankumoukseen.

Naisilla merkittävä asema yhteiskunnan kehittämisessä

Naisten ja miesten väliseen palkkatasa-arvoon vaikutettiin lainsäädännön avulla jo heti ensimmäisellä vallankumouksen jälkeisellä lailla. Naiset osallistuivat aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen alusta lähtien ja heidän roolinsa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja politiikassa oli merkittävä. Tästä on ollut seurauksena se, että naisilla on ollut merkittävä asema yhteiskunnan sosiaalisessa kehittämisessä.

Naisten osuus monilla sektoreilla Kuubassa on kasvanut voimakkaasti, ja esimerkiksi Kuuban työvoimasta se on nyt 49 prosenttia, mihin vaikuttaa se, että työoikeudet heillä on samat kuin miehillä, kun taas yliopistosta valmistuneista jopa 62 prosenttia on naisia.

– Naisten osallistuminen julkiseen elämään ja työntekoon vaikutti voimakkaasti sukupuolten väliseen dynamiikkaan ja seksuaalisuuteen, totesi Castro Espín. Naisten sosiaalisen roolin muutos vähensi merkittäväsi perheiden lapsimääriä.

– Kansainvälisten tutkimusten mukaan Kuubassa miehet halusivat enemmän lapsia kuin naiset, mutta samoin tutkimusten mukaan ne ihmiset, joilla on eniten talousongelmia, halusivat myös enemmän lapsia, Castro Espín huomautti. Tämän mukaan köyhyys siis lisää syntyvyyttä.

Siinä missä Kiinassa valtiollinen politiikka vaikutti perheiden kokoon, Kuubassa lasten määrän väheneminen liittyy naisten oikeuksien paranemiseen. Sekä naiset että miehet alkoivat ottaa vastuuta vanhempina ja molemmat tekivät yhtäläisesti kotitöitä. – Vihkikaavassakin kysytään, oletko valmis jakamaan puolisosi kanssa kotityöt, Castro Espín kuvaili.

– Kuuban perhelaki vuodelta 1975 oli koko Latinalaisen Amerikan edistynein perhelaki, se korosti sekä naisten että miesten osalta tasa-arvoa, hän sanoi.Perhelaki ei vielä huomioi seksuaalivähemmistöjä

Perhelaki on kuitenkin yhä heteronormatiivinen, eikä se ota huomioon kahden miehen tai naisen välistä liittoa. Siinä missä vallankumous halusi ravistaa vanhoja perinteisiä tapoja ja instituutioita, ei se yltänyt kuitenkaan seksuaalivähemmistöihin. Kuuban yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen historiaan liittyy homofobia, jota vahvistivat siirtomaavallan asetelmat ja katolinen uskonto, mutta jopa tieteessä stigmatisoitiin homoseksuaalisuutta.

– Homoseksuaalista käytöstä pidettiin pitkään sosiaalisista normeista poikkeavana, ja homojen syrjimisessä toistettiin vanhoja kaavoja, Castro Espín pahoitteli.

Viimein 2000-luvulla on Kuubassa herätty myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin ja maassa tehdään nyt työtä perhelain sukupuolineutraaliuden puolesta.

– Toivottavasti tulevaisuudessa myös kaksi miestä tai kaksi naista pääsevät vihkikaavassa lupaamaan toisilleen kotitöiden jakamisesta, Castro Espín totesi hymyillen.

– Transsukupuolisten asema on selvästi parantunut ja Kuubassa tarjotaan tällä hetkellä ilmaiseksi sukupuolenkorjaukseen liittyviä hoitoja, Castro Espín lisäsi. Hänen mukaansa myös lainsäädäntöä on selvästi korjattu transsukupuolisten elämän helpottamiseksi.

– Oikeus ilmaiseen koulutukseen toisen asteen koulutukseen asti auttoi poistamaan rotuun, sukupuoleen ja sosiaaliseen luokkaan liittyviä ennakkoluuloja, Castro Espín korosti.