Pekka Sauri organisaatioviestinnän työelämäprofessoriksi

Valtiotieteellinen tiedekunta on kutsunut PhD Pek­ka Sau­rin or­ga­ni­saa­tio­vies­tin­nän työ­elä­mä­pro­fes­so­riksi, eri­tyi­sa­lu­ee­na yh­teis­kun­nal­li­nen vies­tin­tä.

Pekka Sauri on pitkän linjan poliitikko ja virkamies, joka työskenteli aiemmin Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana. Tällä hetkellä hän työskentelee Viestintätoimisto Tekirin sekä Aalto Executive Educationin (Aalto EE) neuvonantajana.

Ensimmäinen organisaatioviestinnän työelämäprofessorin tehtävä on 3-vuotinen (80%).

Valtiotieteellinen tiedekunta valmistelee myös toisen organisaatioviestinnän työelämäprofessorin kutsumista vuoden 2018 aikana yritysviestinnän alueelle.
 

Sähköposti: pekka.sauri@helsinki.fi
Twitter: @pekkasauri
 

Työelämäprofessori on Helsingin yliopistossa uusi tehtävä, johon voidaan ottaa tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on yliopistomaailman ulkopuolisessa työelämässä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita ja kokemusta. Tehtävä täytetään kutsusta ja se on aina määräaikainen. Työelämäprofessori työskentelee osa-aikaisena varsinaisen oman tehtävänsä ohella.

Organisaatioviestinnän työelämäprofessuurit toteutetaan osittain lahjoitusvaroin. Suurimpia lahjoittajia ovat ProCom – Viestinnän ammattilaiset, Taloudellinen tiedotustoimisto TaT, Suomen Messusäätiö, Juho ja Lempi Pitkäsen Säätiö sekä Nokia.

Helsingin yliopiston viestinnän oppiaine ja ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry käynnistivät varainkeruun organisaatioviestinnän työelämäprofessuuria varten alkuvuodesta 2016. Tarvittava pääoma kolmivuotiseen professuuriin saatiin kerättyä toukokuun loppuun mennessä 2017.

En­sim­mäi­set työ­elä­mä­pro­fes­so­rit Hel­sin­gin yli­opis­toon

Lisätiedot työelämäprofessuureista: 

Rehtori Jukka Kola
puh. 02941 22211
president@helsinki.fi