Nokia lahjoitti 20 000 euroa yhteisöviestinnän työelämäprofessuurille – puuttuu enää 40 000 euroa

Nokia on lahjoittanut 20 000 euroa Helsingin yliopiston yhteisöviestinnän työelämäprofessuurihankkeeseen. Hanke on tärkeä yritys- ja yhteisöviestinnän tulevaisuuden kannalta ja se on sekä herättänyt viestintäväen kiinnostusta että saanut kiitosta yritysmaailmasta. Kolmivuotisen professuurin rahoitustavoitteesta puuttuu nyt 40 000 euroa.

Tämänhetkiset lahjoittajat ovat Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry (50 000), ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry (30 000), Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto (30 000), Nokia Oyj (20 000), Mikael Jungner (10 000), Arja Suominen (10 000), Manifesto (2500), DNA (2500), sekä Ulrika Romantschuk (1200) ja Johanna Tuutti / proOPPS oy (250) sekä  emeritusprofessoreiden Osmo A. Wiio ja Leif Åbergin rahastot (500).

- Yritysten viestintä muuttuu jatkuvasti, ja sen merkitys kasvaa entisestään. Alan opetuksen pitää pysyä mukana vauhdissa. Siksi haluamme osaltamme tukea tätä professuuria ja sitä kautta viestijöiden valmiuksia kohdata muutokset innostuneina ja osaavina, toteaa Nokian viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Minna Aila.

HY:n valtiotieteellinen tiedekunta rahoittaa professuurista puolet eli 180 000 euroa. Professuuri täytetään kutsumenettelyllä. Professorin on tarkoitus aloittaa työssään vuonna 2018.

850 euroa ja sitä suuremmat vuosittaiset lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia yksityishenkilöille ja yhteisöille.

Uutta yhteisöviestinnän työelämäprofessuuria tarvitaan, koska
•       Ennakoimattomuus ja kriisit lisääntyvät
•       Tieto moninkertaistuu ja monimutkaistuu
•       Tieto on yhä useamman saatavilla
•       Mobiili digitaalinen viestintä muuttaa käyttäytymistä ja lisää vihapuhetta ja propagandaa
•       Viestinnän yhteiskunnallinen merkitys kasvaa kaiken aikaa
•       Yksityistä rahaa tarvitaan yliopistokoulutuksen uudistamiseen
•       Professor of practice –professuuri on oikea suunta organisaatioviestinnälle
 
Professuuri perustetaan Helsingin yliopistoon, mutta se tukee kaikkien Suomen yliopistojen organisaatioviestinnän opetusta.

Tee lahjoitus tärkeän professuurin tueksi.

Lisätietoja:
Valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, viestinnän professori Hannu Nieminen hannu.nieminen@helsinki.fi

Lisätietoja lahjoituksen tekemisestä käytännössä: Anne Ala-Pöllänen, yhteyspäällikkö, anne.ala-pollanen@helsinki.fi