Niku Määttänen Helsinki Graduate School of Economicsin professoriksi

Taloustieteen tohtori (PhD) Niku Määttänen on nimitetty Helsinki GSE:n makrotaloustieteen professuuriin. Professuuri perustuu Suomen Pankin Helsinki GSE:lle tekemään lahjoitukseen ja sijoittuu Helsingin yliopistoon. Määttänen aloittaa tehtävässään 1.8.2020.

Niku Määttänen on työskennellyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa vuodesta 2003 alkaen eri tehtävissä, vuodesta 2015 alkaen tutkimusjohtajana. Vuoden 2009 hän hoiti taloustieteen professuuria Helsingin kauppakorkeakoulussa.

Määttäsen tutkimustyö liittyy makrotaloustieteeseen ja julkistalouteen, usein yhdistäen näitä. Hän on tutkinut muun muassa asunto- ja finanssisäästämisen verotukseen liittyviä kysymyksiä, luottorajoitteiden ja tulonjaon muutosten vaikutuksia asuntojen hintoihin, sekä eläkejärjestelmän vaikutusta tulonjakoon ja työntarjontakannustimiin. Määttänen on jo pitkään osallistunut aktiivisesti Helsinki GSE:n makrotaloustieteen opetuksen kehittämiseen.

– Niku Määttänen on maan arvostetuimpia akateemisia makrotaloustieteilijöitä. Hänen panoksensa Helsinki GSE:n makrotaloustieteen tutkimukseen ja koulutukseen tulee olemaan merkittävä. Makrotaloustiede on Helsingin yliopiston taloustieteen painoala, jota Suomen Pankin lahjoitus ja Määttäsen nimitys oleellisesti vahvistavat, Helsinki GSE:n koulutuksesta vastaaja johtaja Hannu Vartiainen sanoo.

Määttänen on valmistunut tohtoriksi Pompeu Fabra -yliopistosta vuonna 2004.  Hänet on nimitetty Aalto-yliopiston taloustieteen dosentiksi vuonna 2014.

Keväällä 2018 perustetun Helsinki GSE:n tehtävä on nostaa taloustieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen määrää ja laatua Suomessa, sekä edistää taloustieteen ja muiden tieteiden yhteistyötä. Helsinki GSE on  Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Svenska handelshögskolanin yhteinen yksikkö.

Lisätiedot:

Hannu Vartiainen, hannu.vartiainen@helsinki.fi, 029 412 8782
Niku Määttänen, niku.maattanen@etla.fi, 041 545 6721