Muslimitaustaiset nuoret pohtivat voimavarojaan näyttelyssä

Numur – Islam ja minä -näyttelyssä (1.11.–17.11.) joukko suomalaisia muslimitaustaisia nuoria naisia ja miehiä tutkii taiteen keinoin paikantumisiaan ja vahvuuksiaan.

Nuoret nostavat keskusteluun eri teemoja omissa töissään ja näyttelyn yhteydessä järjestettävissä seminaareissa ja työpajoissa. Teemoja ovat kulttuurien välissä eläminen, suhde uskontoon, sukupuoliroolit, seksuaalisuus, kuulumisen ja turvallisuuden kokemukset, vanhemmuus, sukupolvien väliset suhteet, monikielisyys, kaupunkitila ja estetiikka, yhteiskunnallinen aktivismi, ja islam diasporassa. Näyttelyssä on esillä valokuvia, videoita, maalauksia, runoutta sekä audiovisuaalisia ja tekstiili-installaatioita.

– Musliminuorista puhutaan usein ongelmakeskeisesti. Me haluamme sen sijaan selvittää, millaiset tekijät tukevat nuorten selviytymistä ja kuinka he rakentavat identiteettiään ja kuulumisen tunnettaan, kertoo nuoret muslimit ja resilienssi -tutkimushankkeen johtaja, dosentti Marja Tiilikainen Helsingin yliopistosta.

Näyttelyllä halutaan myös välittää viestiä, että synnynnäistä sisukkuutta ei aina tarvitse olla vahvuuksiensa löytämiseksi.  

Näyttelyn avajaiset ovat keskiviikkona 1. marraskuuta kello 17.30–20.00. Näyttelyn avaa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar. Puheenvuoron saavat lisäksi Nuoret muslimit ry:n Helsingin jaoston puheenjohtaja Nahla Hewidy ja Nuoret muslimit ja resilienssi -tutkimushankkeen edustajat. Illan lopuksi muusikko Janne Hyttinen lukee runojaan.

Islam ja minä -näyttely on osa Koneen Säätiön rahoittamaa Nuoret muslimit ja resilienssi -tutkimushanketta (2016-2018), joka toteutetaan Helsingin yliopistossa.
 

Numur – Islam ja minä
Stoan galleria 1.11.–17.11.2017

Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki
Young Muslims - A Participatory Study
https://www.facebook.com/islamjamina/

Lisätiedot hankkeesta:
Marja Tiilikainen, hankkeen johtaja
marja.tiilikainen@helsinki.fi
Puh. 050 4484295

Helena Oikarinen-Jabai, tutkija
h.oikarinen.jabai@gmail.com
Puh. 0294120887
 

Avajaisiin liittyvät haastattelupyynnöt:
Wisam Elfadl, tutkimusavustaja
wisam.elfadl@helsinki.fi