Miltä kohtuullinen, reilu ja oikeudenmukainen yhteiskunta näyttää ja tuntuu?

Helsingin yliopisto panostaa uudella aloitteella eriarvoisuuden monitieteelliseen tutkimukseen.

Keskustelu yhteiskunnallisen eriarvoisuuden monista muodoista, toivotun kehityksen suunnista ja politiikan keinovalikoimasta on vaalikeväänä virinnyt eläväksi ja osin kärjekkääksikin. Varallisuus- ja tuloerot ovat kasvaneet, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus kertovat ihmisryhmien ja alueiden jakautumisen uhasta.

Digitalisaatio ja dataistuminen avaavat uusia mahdollisuuksia entisten esteiden ylittämiseen, mutta samalla ne piirtävät uusia uhkakuvia valvonnasta, ihmisten tarkentuvasta profiloinnista ja julkisen keskustelun polarisaatiosta. Monikulttuurisuuden kasvu ja ihmisten liikkuvuus rikastavat yhteiskuntaa, mutta myös mutkistavat elämää ja lisäävät jännitteitä.

Helsingin yliopiston uusi tutkimusaloite INEQ – Helsinki Inequality Initiative – tuo uuden voimakkaan panostuksen eriarvoistumistutkimukseen. Hankkeen monitieteinen ote lupaa rikastaa ja tarkentaa tutkimukseen perustuvaa kuvaa eriarvoisuuden muodoista ja niiden kehityksestä. Se tuo myös aihetta koskevaan keskusteluun uusia aineksia.

- Näiden kehityskulkujen kuvaaminen ja ymmärtäminen on monitieteisen yhteiskuntaa ja ihmisiä koskevan tutkimuksen perustehtäviä. Eri voimien risteyskohdissa eriarvoisuuden lajit voivat kasaantua tavoilla, jotka koettelevat hyvinvointiyhteiskunnan arvoja ja toimintatapoja. Siksi eriarvoisuus on paitsi välttämätön myös paljastava tutkimuskohde, toteaa tutkimusaloitteen johtaja, professori Risto Kunelius Helsingin yliopistosta.Hankkeeseen kuusi professoria

INEQ-tutkimusalue on osa Suomen Akatemian rahoittamaa yliopistojen tutkimuksen profiloitumista tukevaa ohjelmaa. Kevään aikana hankkeeseen palkataan kaikkiaan kuusi professoria, jotka sijoittuvat eri tiedekuntiin ja koulutusohjelmiin, mutta toimivat yhteistyössä eriarvoisuustutkimuksen ja teemaan liittyvän opetuksen kehittämisessä. Hankkeeseen osallistuu seitsemän eri tiedekuntaa.

- Eriarvoisuuden tutkimus on viime vuosina alkanut erottua omaksi, monitieteiseksi alueekseen. Sen kohdalla toisiaan leikkaavat kehityskulut ovat yhteisiä monille yhteiskunnille. Vaikka olosuhteet, kulttuuri ja historia eri puolilla tuottavat vaihtelevia seurauksia, luovat nämä yhteiset kysymykset erinomaisen pohjan myös tiivistää alan tutkijoiden kansainvälisiä verkostoja, Kunelius korostaa.Avausseminaarissa dataistumisen ja oikeudenmukaisuuden suhteesta

INEQ-hankkeen avausseminaari järjestetään Tiedekulmassa tiistaina 16.4. kello 15-17. Pääalustajaksi saapuu dataistumisen ja oikeudenmukaisuuden suhteita tutkiva Lina Dencik Cardiffin yliopistosta. Paneelikeskustelu nostaa esiin suomalaisten tutkijoiden tapaa tutkia eriarvoisuutta. Paneelissa keskustelijoina Helsingin yliopistosta ovat professori Heikki Hiilamo, professori Suvi Keskinen ja tutkijatohtori Lotta Junnilainen.

INEQ on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen, oikeustieteellisen, humanistisen, teologisen, kasvatustieteellisen, luonnontieteellisen ja lääketieteellisen tiedekuntien ja Svenska social- och kommunalhögskolanin yhteinen tutkimuksen profiloitumisen aloite ja alue.

Englanninkielisen tilaisuuden tarkempi ohjelma:

https://www.facebook.com/HelsinkiInequalityInitiative

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Risto Kunelius, INEQ-tutkimusaloitteen johtaja

risto.kunelius@helsinki.fi, +358401904085