Materiaalipankki maksutta terveyden edistämiseen ja liikunnanopetukseen

Let’s Move It –nimisessä hankkeessa tuotetut liikunnanedistämisen ja istumisen vähentämisen materiaalit on todettu hyödyllisiksi. Työpajoihin kenttäkoevaiheessa osallistuneista opettajista 87 prosenttia toivoi Let's Move It -keinojen sisällyttämistä jo opettajakoulutukseen.

- Tutkimushankkeen kenttäkokeessa liikemittareilla mitatun kevyen liikunnan määrän ero oli päivittäin lähes kymmenen minuuttia verrattuna verrokkioppilaitosten opiskelijoihin, sanoo apulaisprofessori Nelli Hankonen Helsingin yliopistosta.

Hankkeen aikana tuotettu materiaali oppilaitoksille istumisen vähentämiseen ja opiskelijoiden motivointiin löytyy nyt uusilta nettisivuilta (letsmoveit.fi). Materiaalit ja toimenpidemallit on suunnattu etenkin toisen asteen oppilaitosten henkilökunnalle ja liikunnan opettajille, mutta myös laajemmin oppilaitosten henkilöstö ja terveyden edistäjät voivat hyödyntää materiaalipankkia ei-kaupallisessa toiminnassa.

Tutkimushankkeen kenttäkokeessa oli mukana yli 1100 ammatillisen puolen opiskelijaa ja lähes 200 opettajaa vuosina 2015-2017.

Kenttäkokeen jälkeen järjestettyihin täydennyskoulutuksiin osallistuneista opettajista 93 prosenttia uskoi hankkeessa järjestettyjen tapaamisten auttavan opiskelijoiden liikunnan edistämisessä.

- Pitkittäisseuranta osoitti motivoivan vuorovaikutuksen koulutuksiin osallistuneilla parannuksia vuorovaikutustyylissä verrattuna osallistumattomiin, Hankonen kertoo.  

Materiaalit ovat yhteneväisiä terveystiedon ja liikunnan opetussuunnitelman kanssa. Hankkeen tuotoksilla on tilausta myös peruskoulussa.

- Let’s Move It – motivoivan vuorovaikutuksen mallivideoita suositellaan esimerkiksi peruskoulun 5. ja 8. luokan oppilaille tehtävien Move!-toimintakykymittausten tueksi, Hankonen tietää.

Hankkeen perintö tallentuu nettisivuille avoimeen käyttöön

Juuri julkaistun Let’s Move It -materiaalipankin kautta (letsmoveit.fi) jaetaan maksutta parhaat vinkit aktiivisen oppilaitoskulttuurin luomiseen. Kaikki harjoitukset ja ideat perustuvat sekä käyttäytymistieteelliseen että terveystieteelliseen tutkimustietoon, oppilaitosten arjessa toimiviksi todettuihin menetelmiin sekä vaikuttavuustutkimuksen tuloksiin.

- Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista tässä hankkeessa on laajan, käyttäytymistieteelliseen teoriaan ja näyttöön perustuvan terveyden edistämismateriaalin ja toimintamallien tuotanto, kenttäkokeellinen testaus ja levittäminen kansallisesti. Laajat yhteistyöverkostot, osallistava kehittäminen ja monitieteisyys ovat leimanneet projektia heti alusta asti, Hankonen toteaa.

Sivulta löytyy valmista materiaalia niin opiskelijoille suunnattuihin aktivoiviin keskusteluharjoituksiin kuin myös materiaalia opettajille ja muulle henkilöstölle suunnattuihin istumisen vähentämisen työpajojen pitämiseen.

Laajan tutkimusaineiston hyödyntäminen jatkuu Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian yksikön koordinoimana.

Let’s Move It on ollut monivuotinen liikunnan edistämistä ja liiallisen istumisen vähentämistä tarkasteleva tutkimuskokonaisuus. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, onnistutaanko ohjelman keinoilla luomaan muutosta ammattioppilaitoksissa nuorten liikkumiseen.

 

Lisätietoa hankkeesta:
Tutkimuksesta kertovat sivut: www.helsinki.fi/en/node/57546
Käytännön hyödyntäjille suunnattu materiaalipankki (ei-kaupalliseen käyttöön): letsmoveit.fi

Yhteyshenkilöt:
Tutkimuksen johtaja, apulaisprofessori Nelli Hankonen, nelli.hankonen@helsinki.fi

Rahoittajat:
Liikettä toiselle asteelle: Näyttöön perustuvan liikunnan edistämiseen ja istumisen vähentämiseen tähtäävän interventio-ohjelman kansallisen levittämisen pilotointi ja toteutus

Rahoitus: Suomen Akatemia, kärkihanke “Tutkimuksella eteenpäin”, 2016-18 (304114)

Ammattiin opiskelevia nuoria aktivoimassa: Let’s Move It -liikunnanedistämisohjelman arviointi klusterisatunnaistetussa kontrolloidussa interventiotutkimuksessa

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö, liikuntatieteelliset tutkimusprojektit, 2015-17 (OKM/81/626/2014)