Lahjoita työ­elä­mä­pro­fes­suu­ri viestintään

Digitalisaatio, sosiaaliset mediat ja tekoäly muuttavat yhteiskuntaa, työelämää ja yliopistoa kiihtyvällä tahdilla. Tähän muutokseen vastaamiseksi tarvitaan yhteistyötä. Työelämäprofessori antaa panoksensa organisaatioiden viestinnän kasvaviin haasteisiin, erityisesti yhteiskunnallisten murrosten viestimisessä.

Yhteistyötä vahvistamaan haemme rahoitusta valtiotieteelliseen tiedekuntaan viestinnän alan työelämäprofessorille, jonka tehtävänä on vahvistaa tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän vuoropuhelua. Työelämäprofessori avaa viestinnän ja yhteiskunnan murrokseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimii siltana yliopistollisen tutkimuksen, opetuksen ja työelämän välillä.

Tue työelämäprofessuuria lahjoittamalla rahastoon, joka edistää viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Lahjoitustarpeemme on 300 000 €. Sillä taataan professuuri kolmeksi vuodeksi.