KUTSU: Talousajattelu kaipaa ravistelua – tilaisuus Helsingin yliopistossa 8.2.

Ovatko ekonomistit aikamme haasteiden tasalla? -keskustelutilaisuus järjestetään Tiedekulmassa 8. helmikuuta kello 17-19. Tilaisuuden avausesitelmän pitää professori Wendy Carlin University College Londonista, minkä jälkeen on paneelikeskustelu suomeksi.

Ihmiskunta painii monien mittavien kriisien ja haasteiden kanssa kuten ilmaston, lajikadon, eriarvoistumisen, pandemioiden, geopolitiikan ja energian. Mikä on taloustieteen vastaus?

Helsingin yliopiston professori Uskali Mäen mukaan ekonomisteilla on huomattava yhteiskunnallinen auktoriteetti perinteisissä talouspolitiikan kysymyksissä, ”talousviisaiden” asiantuntijuuteen vedotaan puoluekentänkin laidasta laitaan. Monet kuitenkin ajattelevat, että taloustieteen näköalat ovat liian kapeat tai jopa että ne ovat haitallisesti väärillä urilla.

Osa tutkijoista on sitä mieltä, että taloustieteen tulisi perusteellisesti uudistua, jotta se kykenisi ottamaan uudet isot haasteet vastaan.

 Ekonomistit itse usein uskovat, tai ainakin käyttäytyvät ikään kuin uskoisivat, että taloustieteen perusteet ovat kunnossa ja että pienillä muutoksilla ne kyllä purevat uusiin haasteisiin, kunhan politiikasta päättävät heitä paremmin kuuntelisivat, Mäki kuvaa.

Paneelissa taloustieteen yhteiskunnallisesta roolista keskustelevat taloustieteen professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta, professori Mika Pantzar Kuluttajatutkimuskeskuksesta, Rethinking Economics Finland -järjestön puheenjohtaja Riina Bhatia sekä Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström. Keskustelua johtaa Uskali Mäki. Tapahtumaa voi seurata myös striimin kautta osoitteessa https://tinyurl.com/78ft8nz7

Vahvasta yhteiskunnallisesta asemasta seuraa myös vastuu

Taloustieteellä on vahva yhteiskunnallinen asema maailmankatsomusten muokkaajana ja yhteiskuntapolitiikan suuntaajana.

 Tästä seuraa tuntuva vastuu, jonka kantaminen edellyttää valmiutta itsekritiikkiin ja ulkopuolelta tulevan kritiikin avoimeen käsittelyyn, Mäki korostaa.

Monet ekonomistitkin toivovat, että taloustiede harjoittaisi avoimempaa vuoropuhelua ja yhteistyötä muiden tieteenalojen kanssa. Valitettavasti tutkimusten mukaan taloustiede on tieteidenvälisyyden huonoimmistoa. Pyrimme tätä tilannetta kohentamaan, Mäki kertoo.

Tapahtuma käynnistää Suomen Kulttuurirahaston rahoittaman Argumenta-hankkeen ReSES: Rethinking the Serviceability of Economics to Society. Hankkeen johtaja, dosentti Emrah Aydinonat muistuttaa, että emme aina tunnista, kuinka vaikutusvaltainen taloustiede on yhteiskunnallisessa keskustelussa ja poliittisessa päätöksenteossa.

 Se on keskeisessä asemassa vastatessamme tämän hetken suurimpiin haasteisiin. Ilmastonmuutos, pandemia ja eriarvoisuus ovat kaikki hyvin monimutkaisia ongelmia, eikä taloustiede pysty yksin ratkaisemaan niitä, kertoo Aydinonat.

–  Juuri nyt on aika puhua taloustieteen poliittisesta ja laajemmin yhteiskunnallisesta roolista sekä sen kyvystä palvella yhteiskuntaa, Aydinonat jatkaa.

ReSES-hanke järjestää tulevan vuoden aikana lukuisia tilaisuuksia, joissa eri alojen suomalaiset ja ulkomaiset asiantuntijat ja tutkijat käyvät kriittistä ja rakentavaa keskustelua taloustieteestä ja sen yhteiskunnallisista tehtävistä.

 

Lisätiedot:

Emrah Aydinonat, ReSES-hankkeen johtaja, Helsingin yliopisto, emrah.aydinonat@helsinki.fi

Anita Välikangas, projektikoordinaattori, Helsingin yliopisto, puh. 050-3534135, anita.valikangas@helsinki.fi

http://reses-argumenta.fi facebookissa: https://fb.me/e/3XY7j79jW