Kun "En kommentoi” ei enää riitä – työelämäprofessoria tarvitaan median ja työelämän murroksessa

Yksikään organisaatio ei enää pärjää pelkällä bisnesosaamisella. Erityisen tärkeää on ymmärtää, miten navigoida nykyisessä viestinnällisessä ympäristössä, jota kukaan ei voi täysin hallita, kirjoittavat viestinnän yliopistonlehtori Janne Matikainen ja apulaisprofessori Johanna Sumiala.

Kaksi asiaa on varmaa: maailma on myllerryksessä ja viestintä on entistä tärkeämpää. Ilmastonmuutos, pandemia ja sota muuttavat yritysten, organisaatioiden ja yhteisöjen toimintaympäristöä ja vaativat viestinnällisiä toimia. Muutos on pysyvää ja sitä varten organisaatioiden on oltava hereillä.

Elämme mediayhteiskunnassa, jossa mikään organisaatio ei voi ummistaa silmiään ympäröivältä maailmalta. On oltava aktiivisesti läsnä yhteiskunnassa ja tarpeen vaatiessa osallistuttava julkiseen keskusteluun ottamalla kantaa. Uuden sukupolven kuluttajat ja kansalaiset vaativat yrityksiltä ja yhteisöiltä yhteiskuntavastuuta.

Tämän päivän julkisuudessa kukaan ei enää pärjää vastaamalla toimittajalle ”en kommentoi”.

Paine osallistua yhteiskuntaan ja viestiä siitä tulee organisaatioille paitsi ympäröivästä maailmasta, myös organisaatioiden sisältä.

Sisältä lähtevät kohut ja kriisit voivat olla yksittäiselle organisaatiolle käänteentekeviä hetkiä. Menestyvän brändin rakentaminen vie usein vuosia, mutta sen pilaamiseen voi riittää yksi tviitti ja siitä syntyvä somevyöry. Rikkoutuneen luottamuksen ja kolhiintuneen julkisuuskuvan korjaamiseen kuluu aikaa ja rahaa.

Tällaisessa maailmassa pelkkä bisnesosaaminen ei riitä. On ymmärrettävä organisaatioita yhteiskunnallisina toimijoina. Erityisen tärkeää on kyky ymmärtää, mitä tarkoittaa navigointi nykyisessä viestinnällisessä ympäristössä, jota kukaan ei voi täysin hallita.

Helsingin yliopisto kouluttaa yhteiskuntatieteilijöitä, jotka oppivat jäsentämään nykyistä viestinnän maailmaa, sen mahdollisuuksia ja haasteita. Tutkijat opettavat ja avaavat nykyisen mediayhteiskunnan toiminnan tapoja tieteen ja tutkimustiedon valossa ja haastavat opiskelijoita ajattelemaan ja analysoimaan nykymaailmaa uusimman tutkitun tiedon valossa.

Teorian paras ystävä on käytäntö. Viestinnän tieteenalalla etsimme jatkuvasti kiinnostavia ja inspiroivia tapoja jalkauttaa tutkittua tietoa osaksi työelämän käytäntöjä.

Työelämäprofessori on mainio tapa vahvistaa yhteyksiä yliopiston ja työelämän välillä. Dialogi lisää molemminpuolista ymmärrystä ja tukee pyrkimystä lisätä tieteen, opetuksen ja työelämän vuoropuhelua nyky-yhteiskunnassa.

Työelämäprofessori räätälöi asiantuntemuksensa pohjalta kursseja, kutsuu alan ammattilaisia luennoimaan, organisoi työpajoja yhdessä opiskelijoiden ja yrityksen kanssa ja generoi tutkimushankkeita.

Työelämäprofessori sparraa tulevia mediayhteiskunnan asiantuntijoita, päättäjiä ja johtajia.

Parhaista maistereista kilpaillaan jo nyt. Tulevaisuuden työelämässä vielä enemmän.

Lahjoita työelämäprofessuuri viestintään