Kansainvälistä tunnustusta kanditutkielmista

Anna-Vilhelmiina Heinosen politiikan tutkimuksen kanditutkielma ylsi parhaimmiston joukkoon Global Undergraduate Awards -kilpailussa. Kilpailut eivät ole itsetarkoitus mutta voivat antaa lisäpotkua kandityön tekemiseen, kannustaa Heinosen kandityön ohjaaja Isak Vento.

Lämpimät onnittelut, Anna-Vilhelmiina Heinonen! Kandidaatintutkielmasi sijoittui Global Undergraduate Awards -kilpailussa kymmenen prosentin parhaimmistoon kategoriassaan Politics & International Relations. Millaisesta kilpailusta on kysymys?

– Global Underground Awards -kilpailu tarjoaa mahdollisuuden kanditason opiskelijoille saada näkyvyyttä työlleen. Kilpailun tarkoituksena on palkita innovatiivisia kanditöitä ja näin kannustaa opiskelijoita jatko-opintojen ja työelämän pariin. Kilpailu yhdistää eri tieteenaloilta tulevia kandivaiheen opiskelijoita ympäri maailmaa, ja työt arvioi kansainvälinen asiantuntijaraati. Tuntuu hienolta, että oma tutkielmani sai kansainvälistä tunnustusta.        

Mitä kansainvälisesti huomioitu kandidaatin tutkielmasi käsitteli ja mistä keksit sen aiheen?

– Tutkielmani käsittelee auktoriteetin diskursiivista rakentumista poliittisessa puheessa. Moderneissa yhteiskunnissa vallankäytön painopiste on siirtynyt pakkovallasta arvovaltaan, joten nykyisten vallankäyttäjien täytyy jatkuvasti tuottaa vakuuttavia vallan esityksiä. Tutkielmani keskittyy sisältöjen analyysin sijaan siihen, mitä puhuja tekee ja tavoittelee tietyillä kielellisillä valinnoillaan. Yksi tutkimukseni päätavoitteista oli kokeilla kielitieteellistä analyysimenetelmää politiikan tutkimukseen ja näin havainnollistaa sitä, kuinka auktoriteetti voi rakentua kielellisesti poliittisessa puheessa. Päädyin tutkielmassani analysoimaan Ranskan presidentti Emmanuel Macronin puheita. Macron tuntui minusta kiinnostavalta hahmolta vallankäyttäjänä niin koronapandemian kuin presidentinvaalien myötä. Olen aiemmin valmistunut maisteriksi pääaineenani ranskalainen filologia, joten ranskankielinen maailma on läheinen. Analyysini pohjautuukin sekä alkuperäistekstiin että siitä tekemääni suomenkieliseen käännökseen.
 

Sait palkinnoksi kutsun osallistua UA Global Summit 2022 -tapahtumaan, joka järjestettiin marraskuussa Dublinissa. Millainen kokemus se oli?

– Osallistuminen kolmipäiväiseen UA Global Summitiin Dublinissa oli avartavaa. Summitissa kuultiin kategorioidensa voittajien esitelmiä eri tieteenaloilta taiteista antiikintutkimukseen ja politiikan tutkimuksesta luonnontieteisiin. Osallistujia oli ympäri maailmaa Uudesta-Seelannista asti. Oli kiinnostavaa kuulla tutkimusaiheista, ajattelutavoista ja valinnoista, joita palkitut olivat tutkielmissaan tehneet. Samalla pääsi tutustumaan toisiin opiskelijoihin, sillä päiviin sisältyi myös vapaamuotoista ohjelmaa sekä juhlava illallinen. Esitin myös posterin niille varatussa sessiossa. Oli mukava huomata, että tutkimukseni herätti mielenkiintoa yleisössä.
 

Juhlahumun jälkeen vaatii aina vähän totuttelua palata arkeen ja suunnata tarmo uusiin hankkeisiin. Millaisia suunnitelmia ja unelmia sinulla tulevien opintojen ja ehkä vähän jo työelämänkin osalta?

– Osallistuminen UA Global Summitiin vahvisti haluani jatkaa politiikan tutkimuksen opintoja eteenpäin. Toistaiseksi se saa kuitenkin vielä odottaa, sillä olen jo muutaman vuoden työskennellyt Suomen suurlähetystössä Brysselissä. Korona-aika tarjosi mahdollisuuden jatkaa aiemmin aloittamani kandiopinnot loppuun etänä. Unelmoin kuitenkin paluusta opintojen pariin tulevaisuudessa.
 

Tunnustus tuntuu varmasti hienolta myös kandityön ohjaajasta, Isak Vento. Millainen tämä prosessi oli kokonaisuudessaan ohjaajan näkökulmasta?

– Kandidaatintutkielman ohjausprosessi oli ohjaajan näkökulmasta sujuva ja antoisa. Kirjoittajalla oli hyvä idea aiheesta ja motivaatiota kehittää sitä eteenpäin. Kielitieteellisen diskurssianalyysin ja ranskan kielen hallitseminen teki prosessista erityisen kiinnostavan, koska kirjoittaja kykeni analysoimaan kansainvälisesti merkittävää aihetta klassisesta valtio-opillisesta näkökulmasta. Ohjaajalle tuli tosin kiire opetella tutkielmassa sovellettua menetelmää, jotta pysyi kunnianhimoisen ohjattavan matkassa.
 

Suomalaiset opiskelijat eivät välttämättä ole kovin hyvin edustettuina tämän tyyppisissä kilpailuissa tai ole edes tietoisia erilaisista mahdollisuuksista. Miten voisimme vahvemmin rohkaista Helsingin yliopiston opiskelijoita hakemaan mukaan?

Anna Vilhelmiina Heinonen:

– UA Global Summitin osallistujissa englanninkielinen maailma oli hyvin vahvasti edustettuna, mutta kilpailu hyväksyy myös englanninkieliset käännökset. Osallistuminen on siten mahdollista, vaikka tutkielmansa olisi alun perin laatinut suomeksi.

Isak Vento:

– Mielestäni tällaisista kilpailuista tulisi systemaattisesti kertoa kandidaatintutkielmaseminaareissa. Kilpailuihin ohjaaminen ei toki ole seminaarin tarkoitus, mutta ne voivat olla mielekäs oheistavoite kandidaatintutkielman kirjoittamisen rinnalla. Kokemukseni mukaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat ovat erittäin lahjakkaita ja motivoituneita, joten kannustan kyllä sekä opiskelijoita osallistumaan että ohjaajia kertomaan aktiivisesti tällaisesta mahdollisuudesta.

 

Global Annual Awards -kilpailun parhaimmistoon ylsi Anna-Vilhelmiina Heinosen lisäksi Vera Lindén Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanista. Lämpimät onnittelut molemmille!