Kansainvälinen tiedepalkinto Maria Svanströmille

Kansainvälinen tiedeyhteisö on myöntänyt VTM Maria Svanströmille Karen Burke Memorial Prize -palkinnon hänen esseestään “Renewing Political Thought Through Rethinking Binary Oppositions; or, On the Expanding Field of Sexual Difference Thinking".

Maria Svanström valmistelee väitöskirjaa valtio-opin oppiaineessa Helsingin yliopistossa. Kilpailu on suunnattu tuoreille, vuonna 2012 tai sen jälkeen väitelleille tohtoreille sekä jatko-opiskelijoille.

Svanström on lähdössä Luce Irigaray Circle -nimeä kantavan tiedeyhteisön konferenssiin Brockin yliopistoon Kanadaan 14.-17. kesäkuuta pitämään luennon esseensä pohjalta.

Jotta pystyisimme käsittelemään kaikkea sitä moninaisuutta, jonka keskellä elämme, ovat muutokset ajattelun rakenteissa välttämättömiä, tutkija toteaa.

- Tuon esseessäni esille, miten Luce Irigaray sekä useat hänen ajattelustaan ammentavat tutkijat ovat uudistaneet poliittista ajattelua eri traditioissa purkamalle erilaisia hiearkkisia vastakohtapareja, jotka liittyvät vastakohtapariin mies/nainen, Svanström sanoo.

Irigarayn lisäksi Svanström käsittelee esseessään erityisesti Adriana Cavareron sekä Fanny Söderbäckin ajattelua. 

 Svanström tekee tutkimustaan Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta -tohtoriohjelmassa. Hänen väitöstyötään ohjaavat käytännön filosofian yliopistonlehtori Kristian Klockars, valtio-opin yliopistonlehtori Sergei Prozorov sekä VTT Sari Roman-Lagerspetz

Luce Irigaray Cricle -yhteisö tukee ranskalaisen filosofin, kielitieteilijän ja psykoanalyytikon Luce Irigarayn työhön pohjautuvaa tai siitä inspiroitunutta tutkimusta. Palkinnon saa tänä vuonna myös James Sares New Yorkin Stony Brook Universitystä.

 

Lisätiedot:
Maria Svanström
Puh. 050 4144 106
maria.svanstrom@helsinki.fi

http://www.irigaray.org