Kaius Tuorille Euroopan tutkimusneuvoston rahoitus

Valtiotieteellisen tiedekunnan oikeushistorioitsija Kaius Tuorille on myönnetty kilpailtu Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Consolidator Grant -rahoitus.

ERC-rahoituksen turvin  Kaius Tuori lähtee tutkimaan eurooppalaista tasavaltalaisuuden perinnettä epätyypillisestä näkökulmasta eli julkishallinnon tilan kautta. Rooman tasavallan ajasta lähtien valtiota ja kansaa palveleva virkamies on ollut eurooppalaisen tasavaltaperinteen ydin.

Yhdistellen historiallisia lähteitä ja arkeologisia löytöjä, Tuorin ryhmä selvittää kuinka julkishallinnolle annettu tila heijastaa sen roolia yhteiskunnassa. Erityisesti hanke tarkastelee yksityisen ja julkisen tilan välistä suhdetta ja hallinnon sijoittumista niiden välimaastoon. Viisivuotinen hanke kerää Helsinkiin kansainvälisen monitieteisen tutkijaryhmän Tuorin johdolla.

Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoitus myönnettiin nyt yhteensä viidelle Helsingin yliopiston tutkijalle. Consolidator Grant on apuraha tutkijalle, joka on tehnyt tutkimusta 7–12 vuotta tohtoriksi valmistumisen jälkeen ja ansioitunut urallaan. Tutkimusala voi olla mikä vain.Lue lisää Helsingin yliopiston menestyksestä ERC-rahoituksessa