Ekonomistikone.fi-sivustolla 50 ekonomistia ottaa kantaa ajankohtaisiin talouden kysymyksiin

Ekonomistikone selvittää suomalaisekonomistien kannat yli 20:een ajankohtaiseen talouden kysymykseen. Tiistaina (21.11.) julkaistu ekonomistikone on pysyvä, päivittyvä, akateemiseen asiantuntemukseen nojaava työkalu toimittajien, päättäjien ja taloudesta kiinnostuneiden kansalaisten käyttöön. Myös Helsingin yliopiston asiantuntijoita on mukana koneessa.

Tällä hetkellä Ekonomistikoneesta löytyy neljä taloustieteilijää Helsingin yliopistosta: Klaus Kultti, Tapio Palokangas, Olli Tahvonen  ja  Juha Tervola.  Ekonomistikoneeseen tulee säännöllisesti lisää uusia, ajankohtaisia talouden kysymyksiä. Kysymykset esitetään Suomalaiselle ekonomistipaneelille, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli.

Paneeliin on kutsuttu kaikki virassa olevat suomalaiset kansantaloustieteen ja taloustieteen professorit, apulaisprofessorit sekä taloustieteen tutkijat, jotka ovat RePec-julkaisutietokannan kärjessä (25 %). Lisäksi mukaan on kutsuttu neljän taloudellisen tutkimuslaitoksen (PT, PTT, VATT, Etla) sekä Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston johtajat ja tutkimusjohtajat ja vastaavassa asemassa olevat.

Ekonomistikoneen graafit ovat vapaasti ladattavissa ja julkaistavissa lähde mainiten. Paneelin ja sivuston esikuvana on ollut yhdysvaltalainen IGM Economic Experts Panel.

Kuka tahansa voi ehdottaa kysymystä Ekonomistikoneeseen. Paneelille esitettävät kysymykset valitsee ekonomistipaneelin raati: Mika Maliranta (pj), Essi Eerola, Markus Jäntti ja Roope Uusitalo.

Ekonomistikone.fi:n käyttäjät voivat myös verrata omia vastauksiaan ekonomistien vastauksiin Kansalaisen Ekonomistikoneessa. Vastaamaan pääsee ekonomistikone.fi:n etusivulta.
Ekonomistikone löytyy osoitteesta: www.ekonomistikone.fi
Twitterissä: @ekonomistikone, Facebookissa: @ekonomistikone

Lisätiedot:
Mika Maliranta, tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, professori, Jyväskylän yliopisto: mika.maliranta@etla.fi tai 050 369 80 54
viestintäpäällikkö Tytti Sulander, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla: tytti.sulander@etla.fi tai 040 505 12 41
viestintäpäällikkö Heini Larros, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:
heini.larros@eva.fi tai 040 526 97 28