Avoin verkkokurssi talouskriiseistä huipentuu webinaariin

Miten syntymässä olevaa talouskriisiä pitäisi hoitaa? Onko terveyden ja talouden välillä enää ristiriitaa? Miten pelastetaan yritykset, joiden myynnin kriisi romautti? Onko kriisillä pysyviä vaikutuksia talouteen? Ja kuka maksaa kriisinhoidosta syntyvän miljardilaskun?

Helsingin yliopiston työelämäprofessorin Vesa Vihriälän työryhmä luovutti raporttinsa valtiovarainministeriölle ja työ- ja elinkeinoministeriölle perjantaina 8.5. Työryhmä koottiin laatimaan asiantuntija-arvio koronakriisin vaikutuksista ja toimenpiteistä, joilla Suomen taloudelle aiheutuvia vaurioita voidaan rajoittaa. Vihriälän lisäksi koronakriisiryhmään kuuluvat Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Roope Uusitalo. Koko työryhmä oli äänessä Helsingin yliopiston talouskriisikurssin päättävässä webinaarissa.

Luentosarjan päättävä webinaari striimattiin Tiedekulman Stagelta 8.5.

Katso webinaarin tallenne tästä linkistä.  Kurssilaisilla oli mahdollisuus esittää panelisteille kysymyksiä etukäteen Flinga-sovelluksen kautta https://flinga.fi/s/FA76S4M.

Helsingin yliopiston avoimelle verkkokurssille talouskriiseistä ja niiden lievittämisestä osallistui ennätysmäärä, 1954 opiskelijaa, jonka lisäksi luentoja on videotallenteilta seurannut yli 39 000 katsojaa.

Koulutuskokonaisuuteen pääsee tutustumaan ilman tunnuksia kirjautumalla vierailijana –kohdasta. Kurssin suorittamista varten tulee käyttää Helsingin yliopiston tunnuksia, kirjautua Haka-tunnuksen avulla tai käyttää Helsingin yliopiston MOOCia varten luotuja tunnuksia.

Katso luennot kurssialueella, tai Helsingin yliopiston YouTube -kanavalla.

 

Kurssin sisällöt

Kurssin päätti webinaari, jossa pohdittiin mitä pitäisi tehdä seuraavaksi ja pyrittiin mm. vastaamaan kysymykseen, miten kriisin taloudellisia kustannuksia pitäisi julkisen vallan toimin pyrkiä lievittämään. Webinaarissa mukana olivat Bengt Holmström, Sixten Korkman, Vesa Vihriälä ja Roope Uusitalo ja keskustelua moderoimassa Tom-Henrik Sirviö.

Roope Uusitalon ja Vesa Vihriälän johdantoluento Mistä talouskriiseissä on kyse? Roope Uusitalo on Helsingin yliopiston julkisen talouden professori. Aikaisemmin hän on toiminut mm. talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajana ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana. Seppo Honkapohjan, Erkki Koskelan ja Roope Uusitalon 1990-luvun laman jälkeisistä vuosista kertova kirja: Economic Prosperity Recaptured: The Finnish Pathfrom Crisis to Rapid Growth ilmestyi 2009.

Vesa Vihriälä käsittelee luennollaan Globaali finanssikriisi ja Suomi vuonna 2009 alkanutta finanssikriisiä ja sen vaikutuksia Suomen talouteen. Vesa Vihriälä on työelämäprofessori Helsingin yliopistossa. Väitöskirja käsitteli Suomen rahoituskriisiä 1990-luvun alussa. Toiminut useissa kriisinhallintaan liittyneissä virkamiestehtävissä: Suomen Pankissa 1990-luvun alussa (Suomen pankkikriisi), valtioneuvoston kansliassa (globaali finanssikriisi 2008-2009) ja Euroopan komissiossa (eurokriisin alkuvaihe 2010-2012). Lisäksi työskennellyt mm. Etlassa, PTT:ssä ja OECD:ssa.

Jaakko Kiander käsittelee luennollaan Suomen 1990-luvun lamaa. Jaakko Kiander on Eläketurvakeskuksen tutkimus- tilasto- ja suunnittelutoiminnoista vastaava johtaja. Aikaisemmin hän on ollut muun muassa Ilmarisen yhteiskuntasuhteiden johtajana, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessorina. Kianderin ja Pentti Vartian 1990-luvun lamaa koskeva kirja Suuri lama. Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu ilmestyi vuonna 1998.

Olli Rehn käsittelee luennollaan Eurokriisi ja sen opit eurokriisiä ja siitä talousjärjestelmien näkökulmasta opittuja asioita. Olli Rehn on Suomen Pankin pääjohtaja ja Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen. Rehn on toiminut pitkään eurooppalaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Hän oli Euroopan komission jäsen 2004 – 2014 vastaten muun muassa eurokriisin hoidosta. Rehn on Oxfordin yliopistosta vuonna 1996 valmistunut filosofian tohtori. Hänen väitöskirjansa käsitteli pienten eurooppalaisten valtioiden talousstrategiaa. Rehnin tuorein kirja Kuilun partaalla ilmestyi suomeksi 2019 ja englanniksi 2020.

Jukka Pekkarinen käsittelee luennollaan Epävakauden pitkä historia erilaisia talouskriisiä ja talousjärjestelmien epävakautta. Jukka Pekkarinen on toiminut tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa sekä erilaisissa oli tutkimus-, asiantuntija- ja johtotehtävissä muun muassa Suomen Pankissa, OECD:ssä, Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja valtiovarainministeriössä. Eläkkeelle siirryttyään hän oli vielä muutaman vuoden työelämäprofessorina Jyväskylän yliopistossa. Hänen kirjoituksensa ovat käsitelleet lähinnä erilaisia talouspolitiikkaa sivuavia kysymyksiä. Yhdessä Pekka Sutelan kanssa on kirjoittanut myös pitkään käytössä olleen kansantaloustieteen oppikirjan.

Jari Eloranta käsittelee luennollaan Talouden toiminta poikkeusoloissa sotia, 1930-luvun lamaa ja vuoden 1918 espanjantautia. Jari Eloranta on Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian professori. Hän on toiminut tutkijana ja professorina Appalachian State Universityssä Yhdysvalloissa 2004–2018 ja taloushistorioitsijoiden kansainvälisen yhdistyksen International Economic History Associationin pääsihteerinä.

Markku Lehmus käsittelee luennossaan Korona-kriisi - mitä nyt tiedetään? koronaviruksen aiheuttamaa talouskriisiä. Markku Lehmus on ennustepäällikkönä Etlassa. Julkaissut useita artikkeleita politiikkamuutosten makrotaloudellisista vaikutuksista sekä talouden ennustamisesta. Kirjoittanut myös finanssikriisistä sekä koronaviruspandemiasta. Työskennellyt aiemmin Palkansaajien tutkimuslaitoksessa ja VATT:ssa sekä opettanut Turun yliopistossa.

Niku Määttänen käsittelee luennossaan Kysyntä- ja tarjontasokit talouskriisien syntyä ja niihin liittyviä teemoja. Niku Määttänen toimii Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajana. Hän aloittaa elokuussa 2020 makrotaloustieteen professorina Helsingin yliopistossa ja Helsinki GSE:ssä. Määttänen on tutkinut muun muassa luottomarkkinahäiriöiden vaikutusta asuntomarkkinoilla.

Hanna Westman käsittelee luennollaan Pankkikriisit ja niiden hallinta pankkien roolia taloudessa, pankkikriisien syntyä ja niiden pysäyttämiseksi vaadittuja toimia. Hanna Westman on pääekonomisti Rahoitusvakausvirastossa, joka on pankkien kriisinratkaisusta ja talletussuojasta vastaava viranomainen Suomessa. Aikaisemmin hän on työskennellyt Suomen Pankissa ja Nordeassa pankkisääntelyn parissa. Vuonna 2009 valmistuneessa väitöskirjassaan, Westman tutki eurooppalaisten pankkien omistajuutta ja sen vaikutuksia kannattavuuteen ja riskinottoon, huomioiden muun muassa liian suuri kaatumaan turvaverkosta ja talletussuojajärjestelmistä syntyvien kannustimien vaikutuksia.

Seija Ilmakunnas käsittelee luennollaan Työmarkkinat testissä työmarkkinoiden toimintaa taloudellisissa kriisitilanteissa. Seija Ilmakunnas toimii työelämäprofessorina Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana ja VATT:n ylijohtajana. Hänen toimittamassaan teoksessa Työmarkkinat testissä (VATT-julkaisuja 30) tarkasteltiin 1990-luvun laman työmarkkinavaikutuksia. Artikkelissaan Työmarkkinat jälleen testissä (Talous & Yhteiskunta 3/2011) hän kartoitti opetuksia finanssikriisin vuosilta.

Sixten Korkman käsittelee luennollaan Yhteiskuntien resilienssi kriiseissä yhteiskuntien valmiutta selviytyä erilaisista kriiseistä. Sixten Korkman on eläkkeellä oleva ekonomisti, joka on toiminut virkamiehenä kotimaassa ja Euroopan unionissa sekä ETLA:n ja EVA:n toimitusjohtajana ja Aalto-yliopistossa työelämän professorina. Korkman oli valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja 1990-luvun kriisin aikana. Hän on kirjoittanut taloutta käsitteleviä tietokirjoja, joista teos Väärää politiikkaa käsittelee talouskriisien taustoja sekä kriisien talouspolitiikkaa.

Lisää taloudesta koronakriisissä

Katso kaikki Talouskriisit -luentosarjan osat Helsingin yliopiston YouTube -kanavalta.

Keskustelua korona-kriisin vaikutuksista talouteen on käyty myös Pekka Saurin isännöimässä Poikkeuslinjalla –ohjelmasarjassa, joka jatkuu keskiviikkoisin aina 27.5. asti suorina lähetyksinä Tiedekulmasta.

Katso jaksot: Pandemian hintalappu, jossa keskustelemassa olivat THL:n tutkimusprofessori, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo ja valtiotieteiden tohtori Heikki Pursiainen. Maailmantalous koronakriisin jälkeen –jakson vierailijoina olivat maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja taloustieteen professori Antti Ripatti.