Uute Scientific edistää hyvinvointia luonnon omin keinoin
Uute Scientificin kehittämää Reconnecting Nature™ -valmistetta voidaan käyttää kosmetiikan raaka-aineena tai yhdistää tekstiileihin tehostamaan ihmisen immuunijärjestelmän toimintaa. Ensimmäiset valmistetta sisältävät kuluttajatuotteet tuodaan markkinoille vuoden 2020 lokakuun puolivälissä.

Kaupungistumisen myötä tyypin 1 diabeteksesta, allergioista, astmasta ja muista immuunivälitteisistä sairauksista on tullut mittavia maailmanlaajuisia ongelmia. Tutkijat ovat osoittaneet näiden sairauksien yleistymisen johtuvan jossain määrin siitä, että ihmiset etääntyvät luonnosta ja ovat entistä vähemmän kosketuksissa ympäristön mikrobikirjoon. Tämän takia ihmisten immuunipuolustus on heikentynyt.

Saman rajan eri puolilla sijaitsevissa Venäjän Karjalassa ja Suomessa vastikään tehdyissä tutkimuksissa (linkki englanniksi) on saatu viitteitä siitä, että ympäristötekijät ovat vaikuttaneet suuresti immuunivälitteisten sairauksien esiintyvyyden lisääntymiseen. Infektioiden määrä, tarkemmin sanottuna niiden vähäisyys, saattaa olla merkittävä tekijä sekä autoimmuuni- että allergiasairauksien kehittymisessä.

Lapsuus on asianmukaisesti toimivan immuunipuolustuksen kehittymisen kannalta tärkein vaihe ihmisen elämässä. Jos ei ole mahdollista muuttaa asumaan monimuotoisempaan ympäristöön tai muokata elintapoja kaupunkiympäristössä, luonnossa esiintyvien pieneliöiden monimuotoisuutta voi hyödyntää myös käyttämällä Reconnecting Nature™ -mikrobiuutetta.

– Reconnecting Nature™ sisältää erilaisia metsä- ja maanviljelysympäristöissä esiintyviä mikrobeja, jotka auttavat ohjaamaan immuunijärjestelmän kehitystä oikeaan suuntaan, kertoo Kari Sinivuori, Helsingin yliopiston perustaman Uute Scientific –oheisyrityksen toimitusjohtaja.

Tuotetta voidaan käyttää erittäin hienojakoisena jauheena tai muissa olomuodoissa. Valmistetta voidaan sekoittaa tai yhdistää kuluttajatuotteisiin, kuten tekstiileihin ja kosmetiikkaan. Näin valmiste voidaan tuoda kosketuksiin ihon kanssa. Mikrobiuutetta käytetään siis ulkoisesti.

Ensimmäiset Reconnecting Nature™ -uutetta sisältävät kuluttajatuotteet tuodaan markkinoille 15. lokakuuta. Suomalaiset kosmetiikkayritykset Luonkos Finland Oy ja Forest Pharmacy Oy käyttävät valmistetta tuotteissaan.

Luonkos laajentaa tuotevalikoimaansa Vitality Balancing Body Oil Cake- ja Infinity Facial Oil Cleansing Cake -tuotteilla. Muovittomat tuotteet on valmistettu Suomessa käsin ilman synteettisiä ainesosia, eikä niistä synny lainkaan jätettä.

Moi Forest, Forest Pharmacy Oy:n tuotemerkki, lanseeraa tuotteet Forest Dust Multipurpose Cream ja Forest Dust Baby Cream, jotka on valmistettu Suomessa ja jotka ovat Cosmos Organic -sertifioituja, vegaanisia ja hiilineutraaleja. Tuotteiden pakkauksina Moi Forest käyttää muovin sijaan kartonkituubeja, jotka ovat suomalaisen Stora Enson äskettäin kehittämä tuote.

Tutkimukseen pohjaava yritys

”Biodiversiteettijauheen” taustalla on kolme hiljattain toteutettua tutkimushanketta tai –konsortiota, joista ADELE-konsortio (tutkimusalueena autoimmuunipuolustus ja elinympäristö) työllisti yhteensä 15 henkilöä kolmessa suomalaisessa yliopistossa.

ADELE-konsortiosta alkunsa saanut, Helsingin ja Tampereen yliopistojen yhteinen ADELE ecosystem -hanke kehittää keinoja, joilla voidaan estää immuunivälitteisten sairauksien kehittymistä. PREVALL-interventiotutkimus pyrkii vähentämään allergian puhkeamisen todennäköisyyttä pienillä lapsilla hyödyntämällä erittäin monimuotoista mikrobiologista siirrostetta, joka perustuu luonnonmukaisiin, eloperäisiin raaka-aineisiin.

Aki Sinkkosen johtama ImmunoGarden-hanke kehittää puutarhanhoitoon ja maisemointiin materiaaleja, joiden on tutkitusti osoitettu tehostavan ihon monimuotoista ja tervettä mikrobikantaa sekä edesauttavan immuunijärjestelmän kehittymistä ja normaalia toimintaa.

Helsingin yliopisto tukee tutkijoidensa – ja opiskelijoidensa – tekemien keksintöjen kaupallistamista monin eri tavoin tavoitteenaan ratkaista maailmanlaajuisia ongelmia ja saattaa tutkimustulokset laajalti yhteiskunnan saataville.

Uute Scientific Oy on perustettu Helsingin yliopistossa noudatettavien kaupallistamissääntöjen ja -prosessien mukaisesti. Keksintöjen kaupallistamisessa tutkijoita auttaa yliopiston omistama yritys Helsingin Innovaatiopalvelut Oy.