Koronavirustilanteen käytännön ohjeet farmasian tiedekunnassa

Sivulle kerätään koronavirustilannetta koskevia farmasian tiedekunnan käytännön ohjeita. Huomaathan, että tällä sivulla ei toisteta yliopiston yleisiä poikkeustilanneohjeita. Niitä tulee seurata yliopiston kotisivuilta www.helsinki.fi.

Päivitetty 3.6.2020

Helsingin yliopistolle on koronaviruksen vuoksi julistettu poikkeustilanne.

Katso ensin lisätietoa seuraavista kanavista:

Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa (Helsingin yliopiston yleinen tiedotuskanava koronavirustilanteesta)
Yleiset toimintaohjeet opiskelijalle
Yleiset toimintaohjeet opetushenkilöstölle

Farmasian tiedekunta noudattaa Helsingin yliopiston valmiusryhmän ohjeita. Lisäksi annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Farmasian tiedekunnan opiskelijavalinnat keväällä 2020

päivitetty 30.4.

Koronavirustilanteen aiheuttamista valintaperusteiden muutoksista on julkaistu tietosivu Opiskelijavalinnat koronavirustilanteessa Helsingin yliopistoon hakeneille. Sivulla on julkaistu kaikkien tiedekuntien ja koulutusohjelmien muuttuneet valintatiedot.

Sivuilla on julkaistu muuttuneet valintatiedot hakijoille, valintakokeita korvaavat valintatavat ja ajankohtaiset tiedot hakemiseen liittyvistä muutoksista. Lisäksi sivustolta löytyy vastauksia yleisimpiin kysymyksiin aiheesta sekä tietoa todistusvalinnan tuloksista. Useamman yliopiston yhteisesti järjestämät opiskelijavalinnat tiedottavat muutoksista omilla sivuillaan ja nämä sivujen linkit löytyvät tarvittaessa tietosivulta.

Suomalaisyliopistot linjasivat 9.4.2020, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Linjauksen takia tiedekunnat joutuvat hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa tekemään muutoksia vuoden 2020 valintaperusteisiin hakuajan jo päätyttyä. Muutokset koskevat kaikkia niitä hakukohteita, joiden valintamenettelyyn kuuluu valintakoe. Muutosten avulla valinnat voidaan toteuttaa fyysistä kontaktia välttävillä tavoilla.

Opintopolussa julkaistut valintaperusteet ovat voimassa niiltä osin kuin muutoksia ei ole ollut välttämätöntä tehdä.

Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelman ohjeet opetuksen järjestämisestä Helsingin yliopiston poikkeustilan aikana

päivitetty 1.4. 2020

Tiedekunnan tavoitteena on ensisijaisesti pyrkiä varmistamaan pakollisten opintojaksojen opetus ja opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden valmistuminen. Seuraavat ohjeet tarkentavat Helsingin yliopiston yleisiä ohjeita farmasian tiedekunnan farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien osalta.

Toimintaohjeet farmasian tiedekunnan opettajalle
Toimintaohjeet farmasian tiedekunnan opiskelijalle

Henkilöstön etätyö

Päivitetty 17.3. kello 17.13

Yliopiston henkilöstö tekee pääosin etätyötä, ellei työtehtävistäsi ole jo aikaisemmin toisin sovittu. Työskentelystä yliopiston tiloissa tulee sopia esihenkilön kanssa, jonka tulee informoida asiasta omaa esihenkilöään ja tarvittaessa varmistaa tältä työskentelyn edellytykset. Lisäksi, jos sinulla on yksittäisen työtehtävän suorittamiseksi tarve tulla työpaikalle, voit sopia siitä esihenkilösi kanssa.