Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen Kumpulan kampuksella

19.3.2020
Helsingin yliopistolle julistettiin poikkeustilanne 12.3. illalla koronavirustilanteen takia. Päivitämme tähän uutiseen tietoa poikkeustilanteen käytännön järjestelyistä Kumpulan kampuksella.

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Uutista päivitetty 19.3.2020 klo 16.51.

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Ohjeita päivitetään ja muutetaan tilanteen mukaan.

Matkustaminen 

Business Finland ja Suomen Akatemia ovat päättäneet hyväksyä niiden projekteille suunnitelluista, mutta peruuntuneista matkoista aiheutuvat kustannukset, mikäli peruuntuminen aiheutuu koronasta eikä palveluntarjoaja tai vakuutus korvaa kustannuksia. Kustannukset tulee aina ensisijaisesti yrittää saada palveluntarjoajalta tai vakuutuksesta. 

Etätyö

Tiedekunnan henkilökunta voi käydä hakemassa kampukselta etätyössä tarvittavia opetusmateriaaleja, kirjoja jne. Henkilökunta voi myös lainata kotiin omasta työpisteestään etätyön kannalta tarpeellisia työvälineitä. Työvälineiden kotiin viemisestä sovitaan esimiehen kanssa. Työpisteeseen on jätettävä lappu, jossa on tieto lainatuista työvälineistä, lainaajasta sekä siitä, kenen kanssa asiasta on sovittu.

Opetus 

Ohjeita opettajalle

Ohjeita opiskelijalle

Ohjeita koulutusohjelmille

  • Koulutusohjelmat ja niiden johtajat voivat tarvittaessa tehdä omia linjauksiaan silloin, kun yliopisto- tai tiedekuntatason ohjeistus on puutteellista. Ohjelmakohtaiset ohjeet tai linkki ohjelmakohtaisiin ohjeisiin lisätään tälle sivulle, ks. alempana. Mahdolliset poikkeukset etäopetukseen anotaan opetuksen varadekaanilta.
  • Kaikilla tärkeillä periodin 4 kursseilla tulee olla etukäteen nimetty varaopettaja. Koulutusohjelmat valmistelevat pe 27.3. mennessä listan varaopettajista ja jakavat linkin tällä sivulla (ks. alempana). Ohjelma järjestää varaopettajille ennakoivasti 27.3. mennessä tarpeelliset oikeudet IT-järjestelmiin yms. kurssin vetämiseksi, mikäli alkuperäinen opettaja sairastuu. Kursseja voidaan tarpeen mukaan priorisoida em. listalla siten, että tärkeämmät kurssit pidetään tarvittaessa vähemmän kriittisten kurssien kustannuksella.
  • Koulutusohjelmat suunnittelevat opinnäytteiden ohjauksen varajärjestelyt ohjaajan sairastumisen varalta. Järjestely voi perustua kakkosohjaajiin, varaohjaajajoukkoon tai muuhun. Ohjelma tiedottaa varajärjestelystä sekä opinnäytteiden tekijöitä että niitä opettajia, joita järjestely koskee. Lisäksi linkki jaetaan tällä sivulla (ks. alempana).
  • Johtoryhmille nimetään varajäseniä niiden päätöksentekokyvyn varmistamiseksi.

Koulutusohjelmakohtaisia ohjeita

(Lisätiedot ohjelmien johtajilta tai varajohtajilta)

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma,
Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, 
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma,
Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma, 
Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma:

Geotieteiden kandiohjelma,
Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma:

Maantieteen kandiohjelma,
Maantieteen maisteriohjelma:

Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelma:

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma,
Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma:

Kemian kandiohjelma,
Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma:

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma:

  • Kurssit ja tutkielmien ohjaukset järjestetään etäyhteyksin. Kursseille on nimetty varaopettajat.
  • Peruuntuneiden erilliskokeiden osalta opiskelijoita pyydetään seuraamaan kurssikohtaisia ohjeita (kurssin viimeisimmän instanssin kotisivu) tai kiirellisissä tapauksissa ottamaan yhteyttä kurssin vastuuopettajaan
  • Apua ongelmatilanteissa, jotka eivät ratkea tutkielman ohjaajan tai kurssin vastuuopettajan kautta, on saatavilla lähettämällä postia osoitteeseen grp-csm-management@helsinki.fi; osoite tavoittaa ohjelman johtajan sekä muita keskeisiä toimijoita. 

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelma,
Datatieteen maisteriohjelma,
Life Science Informatics-maisteriohjelma:

Näillä ohjelmilla ei ole erityisohjeita. Ota tarvittaessa yhteys ohjelman johtajaan tai koulutussuunnittelijaan.

***

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Sivun sisällöstä vastaa Kumpulan kampuksen tilannekeskusryhmä, johon kuuluu:

Dekaani Kai Nordlund
Varadekaanit Marja-Liisa Riekkola, Hannu Toivonen, Samuli Siltanen
Kampuksen kehittämispäälikkö Tiina Väisänen
HR-päällikkö Hanna Nurmela
Opintoasiainpäällikkö Anne Palo-Kauppi
Viestintäpäällikkö Johanna Pellinen
Talouspäällikkö Niko Ossberg