Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen Kumpulan kampuksella

19.3.2020
Helsingin yliopistolle julistettiin poikkeustilanne 12.3. koronavirustilanteen takia. Päivitämme tähän uutiseen tietoa poikkeustilanteen käytännön järjestelyistä Kumpulan kampuksella.

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Ohjeita päivitetään ja muutetaan tilanteen mukaan. 

Sisältöä päivitetty viimeksi 10.6.2020 (kesän tentit).

Uusimmat matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ohjeet asteittaiseen palautumiseen 1.6.2020 alkaen

Kesäkuusta (1.6) alkaen yliopistossa siirrytään vaiheeseen 2 covid-tilanteessa palautumisessa. Tässä vaiheessa kevennetään aiempia rajoituksia sen verran että lähes kaikki tutkimustoiminta voidaan käynnistää uudelleen, mutta pyrkien kuitenkin edelleen vahvasti minimoimaan henkilökunnan fyysisiä kontakteja ja siten minimoimaan mahdollisuus että tauti leviää yliopistolla. Tällainen vaiheittainen varovainen palautuminen on valtion hallituksen linjan mukaista. Sillä on myös dekaanin kyselytunnilla tehdyn anonyymin kyselyn perusteella tiedekunnan henkilöstön selvän enemmistön tuki. 

Mikäli covid-tilanne vaikeutuu taas, voidaan palata vaiheeseen 1. Tavoitteena on, että työ tehdään pääosin etätyönä.

Lue myös yliopiston turvallisuussuositukset ja hygieniaohjeet laboratoriotyöhön

Kokeellinen ja laskennallinen tutkimustyö 

 • Laboratorio- ja maastotöiden käynnistämiseen niissä ryhmissä, joissa sitä ei jo ole käynnistetty vaiheessa 1, tarvitaan ilmoittautuminen
 • Laskennalliseen tutkimukseen, jota ei voida tehdä etänä (esim. työ, joka vaatii yliopiston nopeaa verkkoa supertietokoneiden tehokkaaseen käyttöön tai suurten datamäärien siirtämiseen sekä yliopiston erityistyöasemien käyttö mm. raskaaseen graafiseen analyysiin) tarvitaan ilmoittautuminen
 • Kaikessa toiminnassa on varmistettava, ettei paikalla ole liian montaa henkilöä yhtä aikaa.  
  • Samassa huoneessa työntekijöiden määrä rajoitetaan maksimissaan 1 henkilöön pienessä huoneessa ja 2 henkilöön suuressa huoneessa. Kaikessa toiminnassa noudatetaan kahden metrin turvaväliä henkilöiden välillä.
  • Tutkimusryhmän johtaja vastaa siitä, että tämä toteutuu. 
 • Kun kokeellinen tai laskennallinen työ on päivältä ohi, henkilöiden tulee mahdollisuuksien mukaan siirtyä etätöihin.  
 • Sairaana työskentely on ehdottomasti kielletty ja tutkijoita pyydetään huomioimaan työmatkailuun liittyvä kontaktien minimointi.  
 • Yliopiston hygieniaohjeita on noudatettava. Muutoinkin noudatetaan yliopiston ja tiedekunnan ohjeita.  
 • Covid-töiden osalta työsuojeluun tulee kiinnittää erityistä huomiota.   
 • Mikäli riskiryhmiin kuuluvien on mahdollista jatkaa työskentelyä etänä, olisi se ensisijaisesti suositeltavaa.  
 • Mikäli riskiryhmiin kuuluvien työtehtäviä ei voi jatkaa etänä, tulee työntekijän palata työhön ohjeistetusti samoin kuin muidenkin työntekijöiden. 

Muu työ 

Etätyötä tehdään lähtökohtaisesti aina kun mahdollista ainakin 16.8. saakka. 

Exactumin ja Physicumin ovet ovat edelleen kiinni kesä-heinäkuussa, mutta kuten nyt henkilökunta pääsee sisään omilla avaimillaan.

Koska osa henkilöstöstä edelleen tekee pääosin etätyötä, suositellaan että kaikki kokoukset pidetään edelleen etäkokouksina. 

Kuten nytkin, voi yliopiston tiloihin tulla edelleen tekemään toimia, joissa yliopiston tiloissa viivytään vain lyhyt aika. Tällaisia toimia ovat esim. allekirjoitukset, tavaroiden ja kirjallisuuden hakeminen ja palauttaminen, etäluentojen tekeminen, kenttävarusteiden hakeminen ja palauttaminen, kukkien kastelu, jumiin menneen tietokoneen uudelleenkäynnistys, yms. toimenpiteet, joissa yliopiston tiloissa käydään vain lyhyt aika. 

Harkinnan mukaan loppuvaiheen työhaastattelut, uusien työntekijöiden työtiloihin tutustuminen ja erittäin tärkeät rahoitusneuvottelut voidaan pitää yliopiston tiloissa haluttaessa ja jos osallistujien joukossa ei ole riskiryhmäläisiä (varataan suuri huone, jossa voidaan pitää 2 metrin väliä osallistujien välillä) . 

Tulee edelleen tehdä etänä: esimerkiksi julkaisujen editointi, tavanomainen datankäsittely, paperityöt, esitysten valmistelu, hakemusten tekeminen, etäkokouksiin osallistuminen  

Samassa huoneessa olevien työntekijöiden määrää rajoitetaan pienessä huonessa yhteen, suuremmissa huoneissa niin, että 2 metrin turvaväliä voidaan noudattaa aina istuttaessa työpisteellä.  

Tarvittaessa tai osastonjohtajan päätöksellä voidaan käyttää varauskalenteria, jolla voidaan sopia vuorottelusta tiloissa, joissa muutoin on vaikea pitää kiinni 2 metrin turvavälistä. 

Liikuttaessa yliopiston tiloissa läheisiä kohtaamisia on vältettävä. Käytävällä on suositeltavaa odottaa tai siirtyä sivukäytävälle, jotta käytävällä voi ohittaa toisia henkilöitä ilman turhaa alle 2 metrin etäisyydelle tulemista.

OPETUS, YLEISIÄ OHJEITA

Tenttijärjestelyt

Katso erillinen sivu: Tentit Kumpulassa koronatilanteessa

Poikkeuksellisesti ilmoittautumisaikaa on jatkettu elokuussa pidettäviin yleisiin tentteihin ja se päättyy 16.6. klo 23:59!   Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta järjestää seuraavat yleiset tentit elokuussa:

 • Matematiikka ja tilastotiede 5.8.
 • Kemia 7.8.
 • TKT 7.8.
 • TKT 12.8.
 • Fysiikka 14.8.

Ohjeita opettajalle

Ohjeita opiskelijalle

Ohjeita keväällä 2020 yliopistoon hakeville

Ohjeita syksyllä 2020 aloittaville uusille opiskelijoille

Ohjeita syksyllä 2020 aloittaville vaihto-opiskelijoille

Ohjeita koulutusohjelmille

 • 1.6.2020 lähtien voidaan järjestää kriittisiä kenttä- ja laboratoriokursseja Kumpulan tilannekeskuksen luvalla.
 • Syksyn 2020 suunnittelu
  • Opetustilaisuuden maksimikoko on 50 henkeä. Fyysisten etäisyyksien pitämisen vuoksi opetustilojen kapasiteetti on paljon tavallista pienempi. Tämän vuoksi suurin osa opetuksesta on pidettävä etäopetuksena.
  • Koulutusohjelmien tulee valita ja priorisoida lähiopetuksena pidettävät kurssinsa, jotta kampuksen pienentynyt opetustilakapasiteetti saadaan riittämään. Ohjelmat koordinoivat asiaa koulutussuunnittelijoidensa kautta.

Koulutusohjelmakohtaisia ohjeita

(Lisätiedot ohjelmien johtajilta tai varajohtajilta)

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma,
Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, 
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma,
Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma, 
Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma:

Yleistentit huhti-, touko- ja kesäkuussa on peruttu. Mikäli haluat suorittaa kurssin ennen elokuuta 2020, ota sähköpostitse yhteyttä kurssin vastuuopettajaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.5.2020. 

Geotieteiden kandiohjelma,
Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma:

Maantieteen kandiohjelma,
Maantieteen maisteriohjelma:

Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelma:

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma,
Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma,
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelma,
Life Science Informatics-maisteriohjelma:

Kemian kandiohjelma,
Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma:

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma:

 • Kurssit ja tutkielmien ohjaukset järjestetään etäyhteyksin. Kursseille on nimetty varaopettajat.
 • Peruuntuneiden erilliskokeiden osalta opiskelijoita pyydetään seuraamaan kurssikohtaisia ohjeita (kurssin viimeisimmän instanssin kotisivu) tai kiirellisissä tapauksissa ottamaan yhteyttä kurssin vastuuopettajaan
 • Apua ongelmatilanteissa, jotka eivät ratkea tutkielman ohjaajan tai kurssin vastuuopettajan kautta, on saatavilla lähettämällä postia osoitteeseen grp-csm-management@helsinki.fi; osoite tavoittaa ohjelman johtajan sekä muita keskeisiä toimijoita. 

Datatieteen maisteriohjelma:

Tällä ohjelmalla ei ole erityisohjeita. Ota tarvittaessa yhteys ohjelman johtajaan tai koulutussuunnittelijaan.

Matkustaminen 

Business Finland ja Suomen Akatemia ovat päättäneet hyväksyä niiden projekteille suunnitelluista, mutta peruuntuneista matkoista aiheutuvat kustannukset, mikäli peruuntuminen aiheutuu koronasta eikä palveluntarjoaja tai vakuutus korvaa kustannuksia. Kustannukset tulee aina ensisijaisesti yrittää saada palveluntarjoajalta tai vakuutuksesta. 

***

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Sivun sisällöstä vastaa Kumpulan kampuksen tilannekeskusryhmä, johon kuuluu:

Dekaani Kai Nordlund
Varadekaanit Marja-Liisa Riekkola, Hannu Toivonen, Samuli Siltanen
Kampuksen kehittämispäälikkö Tiina Väisänen
HR-päällikkö Hanna Nurmela
Opintoasiainpäällikkö Anne Palo-Kauppi
Viestintäpäällikkö Johanna Pellinen
Talouspäällikkö Niko Ossberg