Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen Kumpulan kampuksella

19.3.2020
Sivua päivitetty viimeksi 20.10. | Helsingin yliopistolle julistettiin poikkeustilanne 12.3.2020 koronavirustilanteen takia. Päivitämme tähän uutiseen tietoa poikkeustilanteen käytännön järjestelyistä Kumpulan kampuksella.

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa

Yliopistotason sivua on päivitetty viimeksi 16.10. (KasvomaskisuositusOpiskelijalle ja opetushenkilöstölle,  Etä­työ, työs­ken­te­ly yli­opis­ton ti­lois­sa, työ­ai­kaTilaisuudet ja tapahtumat) ja 12.10. (Sai­ras­ta­mi­nen, työ­ter­veys, ka­ran­tee­niMatkustaminen ja vierailijatUusille työntekijöille).

Tähän uutiseen alle päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Ohjeita päivitetään ja muutetaan tilanteen mukaan. 

Työskentely kampuksella

 • Etätyötä on tehtävä aina kun mahdollista. Mikäli riskiryhmiin kuuluvien työtehtäviä ei voi jatkaa etänä, tulee työntekijän palata työhön ohjeistetusti samoin kuin muidenkin työntekijöiden. 
 • Yliopiston hygieniaohjeita samoin kuin kaikkia muita yhteisiä pelisääntöjä on noudatettava.
 • Kaikessa toiminnassa on varmistettava, ettei paikalla ole liian montaa henkilöä yhtä aikaa.  
  • Samassa huoneessa olevien työntekijöiden määrää rajoitetaan pienessä huonessa yhteen, suuremmissa huoneissa niin, että vähintään 2 metrin turvaväliä voidaan noudattaa aina istuttaessa työpisteellä.  
  • Tarvittaessa voidaan tehdä kalenteriseurantaa tai sopia jokin muu tilakohtainen menettely sen varmistamiseksi, ettei samassa tilassa ole liian montaa ihmistä samaan aikaan. 
  • Liikuttaessa yliopiston tiloissa läheisiä kohtaamisia on vältettävä. Käytävällä on suositeltavaa odottaa tai siirtyä sivukäytävälle, jotta käytävällä voi ohittaa toisia henkilöitä ilman turhaa alle metrin etäisyydelle tulemista.

OPETUS, YLEISIÄ OHJEITA

Tenttijärjestelyt

Katso erillinen sivu: Tentit Kumpulassa koronatilanteessa

Ohjeita opettajalle

Ohjeita opiskelijalle

Ohjeita syksyllä 2020 aloittaville uusille opiskelijoille

Ohjeita syksyllä 2020 aloittaville vaihto-opiskelijoille

Ohjeita koulutusohjelmille

 • Kevään 2021 suunnittelu
  • Opetustilaisuuden maksimikoko on 50 henkeä. Fyysisten etäisyyksien pitämisen vuoksi opetustilojen kapasiteetti on paljon tavallista pienempi. Tämän vuoksi suurin osa opetuksesta on pidettävä etäopetuksena.

Koulutusohjelmakohtaisia ohjeita

(Lisätiedot ohjelmien johtajilta tai varajohtajilta)

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma,
Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, 
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma,
Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma, 
Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma:

Geotieteiden kandiohjelma,
Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma:

Maantieteen kandiohjelma,
Maantieteen maisteriohjelma:

Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun maisteriohjelma:

Matemaattisten tieteiden kandiohjelma,
Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma,
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelma,
Life Science Informatics-maisteriohjelma:

Kemian kandiohjelma,
Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma:

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma:

 • Kurssit ja tutkielmien ohjaukset järjestetään etäyhteyksin. Kursseille on nimetty varaopettajat.
 • Peruuntuneiden erilliskokeiden osalta opiskelijoita pyydetään seuraamaan kurssikohtaisia ohjeita (kurssin viimeisimmän instanssin kotisivu) tai kiirellisissä tapauksissa ottamaan yhteyttä kurssin vastuuopettajaan
 • Apua ongelmatilanteissa, jotka eivät ratkea tutkielman ohjaajan tai kurssin vastuuopettajan kautta, on saatavilla lähettämällä postia osoitteeseen grp-csm-management@helsinki.fi; osoite tavoittaa ohjelman johtajan sekä muita keskeisiä toimijoita. 

Datatieteen maisteriohjelma:

Tällä ohjelmalla ei ole erityisohjeita. Ota tarvittaessa yhteys ohjelman johtajaan tai koulutussuunnittelijaan.

***

Viimeisin tieto koronavirustilanteesta yliopistotasolla päivittyy tänne: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.

Tähän uutiseen päivitetään vain tarkennettuja lisäohjeita matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, henkilökunnalle ja vierailijoille. Sivun sisällöstä vastaa Kumpulan kampuksen tilannekeskusryhmä, johon kuuluu:

Dekaani Kai Nordlund
Varadekaanit Marja-Liisa Riekkola, Hannu Toivonen, Samuli Siltanen
Kampuksen kehittämispäälikkö Tiina Väisänen
HR-päällikkö Hanna Nurmela
Opintoasiainpäällikkö Anne Palo-Kauppi
Viestintäpäällikkö Johanna Pellinen
Talouspäällikkö Niko Ossberg