HEI Schools paketoi suomalaisen päiväkodin maailmalle

Suomalaisen varhaiskasvatuksen maine on maailmalla huikea, joten kysyntää osaamisellemme löytyy. Haasteena kysyntään vastaamisessa on kuitenkin ollut kaupallisiksi malleiksi tuotteistettujen konseptien puute: yksittäiset pelit, kirjat, sovellukset tai edes koulutus- ja konsultointihankkeet eivät tarjoa ”Finnish modelia” käytännön kokemuksena.

Suomalaista varhaiskasvatusta franchising-mallilla maailmalle tarjoavan HEI Schoolsin missiona on tuoda laadukas varhaiskasvatus mahdollisimman monen lapsen saataville maailmassa.

– HEI Schoolsin konsepti lähtee siitä, että on kyettävä ajattelemaan isosti: olemme onnistuneet silloin, kun laadukas varhaiskasvatus ja HEI Schoolsin konsepti on yhtä monen perheen ulottuvilla taloudellisesti ja fyysiseltä etäisyydeltään kuin esimerkiksi IKEA. Tämä on osa pohjoismaista perimää: hyvin suunniteltu tuote volyymin kautta mahdollisimman monen ulottuville, kertoo HEI Schoolsin toimitusjohtaja Milla Kokko.

Tutkimusta kaupallisiksi konsepteiksi

Helsingin yliopisto mahdollistaa tutkimuksen tuotteistamisen kaupallisiksi konsepteiksi Helsinki Innovation Services -palvelun (HIS) kautta.

Koko HEI Schoolsin pedagoginen lähestyminen perustuu vuosikymmenten tieteelliseen tutkimustyöhön siitä, miten lapset oppivat ja miten opettajia kannattaa kouluttaa. Tutkimusperusteisuus ja jatkuva uusi tutkimustyö on täysin olennaista HEI Schoolsin konseptin onnistumisessa, ja Helsingin yliopisto onkin yksi HEI Schoolsin perustajaosakkaista.

Kokonainen päiväkotikokemus

HEI Schools on ensimmäinen kokonaisvaltainen tuote suomalaisen varhaiskasvatuksen tarjoamiseksi kansainvälisille markkinoille: erittäin tarkasti suunniteltu ja tuotteistettu konsepti, jonka avulla myös muut kuin suomalaiset itse voivat tarjota laadukasta varhaiskasvatusta suomalaisen opetussuunnitelman mukaan.

– Emme lähetä suomalaisia pyörittämään Suomi-kouluja ympäri maailmaa vaan autamme paikallisia toimijoita operoimaan päiväkoteja suomalaisella mallilla, kertoo HEI Schoolsin perustaja Pilvi Torsti.

Tapa, jolla HEI Schoolsin konseptissa on yhdistetty pedagogiikka (opetussuunnitelma, sen mukaiset oppimateriaalit ja konseptoitu opettajakoulutus), design (tilat, arkkitehtuuri, kalustemuotoilu, grafiikka, visuaalinen ilme, lelut ja pelit) ja kaupallinen malli (franchising), on täysin poikkeuksellinen.

Yhtiön perustajatiimissä on osaamista niin pedagogian (professori Lasse Lipponen), koulutuspolitiikan (tohtori, dosentti Pilvi Torsti), konseptoinnin ja tuotteistamisen (toimitusjohtaja Milla Kokko) sekä designin (suunnittelujohtaja Anne Rusanen) alueilta.

Ensimmäinen HEI Schools auki Kiinan Baotoussa

Maailman ensimmäinen HEI Schools -mallipäiväkoti avattiin Kiinan Baotoussa syyskuussa. Siellä työskentelee yhdessä 10 kiinalaisen ja 5 suomalaisen lastentarhanopettajan tiimi. Kiinalaiset opettajat olivat Suomessa keväällä opettajakoulutuksessa viisi viikkoa, ja koulutusta jatketaan nyt niin sanotun co-teaching-mallin mukaisesti. Koko koulurakennus muutettiin vastaamaan HEI Schoolsin tilakonseptia, joka luotiin yhdessä suomalaisen arkkitehtitiimin Collaboratorio ja MER Arkkitehdit kanssa.

– Juuri nyt neuvottelemme 10–15 eri toimijan kanssa niin Kiinassa kuin muillakin markkinoilla seuraavien pilottien avaamisesta. Seuraavan HEI Schools -sarjan avaamisajankohta on syksy 2018, Milla Kokko kertoo.

– Allekirjoitimme myös aiesopimuksen Kiinan Tiedeakatemian kanssa laajamittaisesta yhteistyöstä Kiinan markkinoilla.

Kumppaneiksi varhaiskasvatuksen edelläkävijöitä

HEI Schools hakee kumppaneiksi ja pilottiasiakkaiksi toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita korkealaatuisen varhaiskasvatuksen kehittämisestä omalla markkina-alueellaan HEI Schools -mallin mukaisesti.

HEI Schools toivoo löytävänsä sijoittajia ja rahoittajia, jotka näkevät markkinoiden nopean kasvun ja suomalaisen koulutusmaineen tarjoaman potentiaalin ja tunnistavat tuotteistuksen ja skaalattavan konseptin merkityksen siinä, miten kasvusta voidaan hyötyä Suomessa.

Lue lisää HEI Schoolsin sivuilta

HEI Schools somessa:
facebook.com/heischools
twitter.com/heischools
instagram.com/hei_schools

Lue lisää aiheesta: Koulutus