Suomalainen Tiedeakatemia on tieteellinen yhdistys, johon kutsutaan jäseneksi korkeatasoisia tutkijoita. Tiedeakatemian uusin jäsen on dosentti, siviilioikeuden yliopistolehtori Tapani Lohi.

Oikeusneuvos, dosentti Pertti Välimäki on tuoreessa Lakimies-lehden numerossa lausunut Lohen uusimmasta teoksesta, lähes tuhatsivuisesta kirjasta "Aviovarallisuusoikeus" muun muassa seuraavaa: "Kaikkea kirjoittajan sanomista hallitsee intohimo kvaliteettiin. Teosta voi suositella malliksi kaikille siviilioikeuden tutkijoille, joita askarruttaa kysymys , miten hyvää tieteellistä lainoppia kirjoitetaan."

Lue lisää Suomalaisen Tiedeakatemian verkkosivuilta