Rakennusten aukioloajat
Yliopiston kaikki rakennukset ovat suljettuina sunnuntaisin sekä pyhäpäivinä. Muut ajantasaiset aukiolotiedot löytyvät kampusten kohdalta.

Arkipyhiä edeltävät päivät, jolloin kaikki rakennukset suljetaan normaalia aikaisemmin:

Kiirastorstai klo 18
Vappuaatto klo 16
Helatorstain aatto klo 18
Juhannusaaton aatto klo 16
Pyhäinpäivän aatto klo 18
Itsenäisyyspäivän aatto klo 18
Jouluaaton aatto klo 16
Uudenvuoden aatto klo 16
Loppiaisen aatto klo 16

Aukioloajat kampuksittain

Joulun aukioloajat:

19.12.2022 - 8.1.2023

Päärakennus ma-pe klo 8:00 - 16:00

Porthania ma-pe klo 8:00 - 16:00

Metsätalo ma-pe klo 8:00 - 16:00

Kielikeskus Suljettu

Tiedekulma 19.-21.12. ma-ke klo 8:00 -16:00, 22.12.-8.1. Suljettu

Fabianinkatu 24 Suljettu

Vuorikatu 3 Suljettu

Vuorikatu 5 Suljettu

Unioninkatu 35 Suljettu

Unioninkatu 37 Suljettu 

Unioninkatu 38 Suljettu 

Soc & Kom ma-pe klo 8:00 - 16:00

Economicum ma-pe klo 8:00 - 16:15

Normaalikoulu Ratakatu 6 Opetuksen mukaisesti

Aleksandria ma-pe 8:00 - 17:45

Kaisa-talo ma-pe klo 8:00 - 18:00

Minerva ma-pe klo 8:00 - 16:00 

Aurora Suljettu

Athena Suljettu

Psychologicum Suljettu 

Ar­ka­dian­ka­tu 7, Eco­no­micum, K01902

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to klo 7:45 - 18:00, pe klo 7:45 - 16:15

Fa­bia­nin­ka­tu 24, K00301

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:45 - 18:00

Fa­bia­nin­ka­tu 26, Kie­li­kes­kus, K06701

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to klo 7:45 - 20:00, pe klo 7:45 - 18:00

Fa­bia­nin­ka­tu 28, Aleksandria, K02901

Aukioloajat, kesäajat ja muut poikkeukset aukioloajat.

Fa­bia­nin­ka­tu 30, Kai­sa-talo, Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto

Aukioloajat, kesäajat ja muut poikkeukset Helsingin yliopiston kirjaston sivuilta.

Ko­per­ni­kuk­sen­tie 1, Hel­sin­gin ob­ser­va­to­rio, K01701

Helsingin Observatorion aukioloajat.

Poh­joi­nen Rau­ta­tie­ka­tu 13, Luonnon­tieteellinen museo luo­mus, K01901

Museon aukioloajat.

Ra­ta­ka­tu 6, Hel­sin­gin nor­maa­li­ly­seo

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe klo 7:45 - 17:00 sekä iltaisin vahtimestari paikalla.

Siltavuoren­penger 1 Psychologicum, K01400

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:45 - 16:00

Sil­ta­vuo­ren­pen­ger 3 A, At­he­na, K01407

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to klo 7:45 - 18:00, pe 7:45 - 16:00

Sil­ta­vuo­ren­pen­ger 5 A, Minerva, K01410

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to klo 7:45 - 20:00, pe 7:45 - 18:00

Sil­ta­vuo­ren­pen­ger 10 Au­ro­ra, K01301

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to klo 7:45 - 20:00, pe 7:45 - 18:00

Snell­ma­nin­ka­tu 12, Svens­ka social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan, K00901

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to 7:45 - 20:00, pe 7:45 - 18:00

Unio­nin­ka­tu 34, Pää­ra­ken­nus, K00101

Päärakennuksen peruskorjaus rakennuksen uuden puolen osalta valmistuu vuonna 2023.

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe klo 7:45 - 18:00

Unio­nin­ka­tu 35, K00903

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to klo 7:45 - 18:00, pe klo 7:45 - 16:00

Unio­nin­ka­tu 36, Kan­sal­lis­kir­jas­to, K00401

Katso aukioloajat Kansalliskirjaston verkkosivulta.

Unio­nin­ka­tu 37, K01002

Suljettu (peruskorjaus)

Unio­nin­ka­tu 38, To­pe­lia, K01102

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to klo 7:45 - 20:00, pe klo 7:45 - 18:00

Unio­nin­ka­tu 40, Met­sä­ta­lo, K01101

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:45 - 20:00

Unio­nin­ka­tu 44, Kas­vi­tie­teel­li­nen puu­tar­ha, K01200

Aukioloajat

Ulkopuutarha on avoinna ympäri vuoden joka päivä klo 9–20.

Vuo­ri­ka­tu 3, K03601

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:45 - 18:00

Vuo­ri­ka­tu 5, K06702

Ulko-ovet lukittu

Yli­opis­ton­ka­tu 3, Port­ha­nia, K00201

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to klo 7:45 - 20:00, pe klo 7:45 - 18:00, la klo 8:30 - 16:00 (varaustilanteen mukaisesti)

Yliopistonkatu 4, Tiedekulma, K02601

Aukioloajat

Joulun aukioloajat

Chemicum 19.12. - 23.12. ma - pe klo 7:45 - 18:00 

27.12.- 8.1.2023 ma - pe klo 8:00 - 16:00

Exactum 19.12.- 22.12. ma - to klo 7:45 - 20:00  pe 23.12 klo 7:45 - 18:00 

27.12.- 8.1.2023 Suljettu

Physicum 19.12. - 23.12 klo 7:45 - 16:00 

27.12.- 8.1.2023 Suljettu 

 

A .I. Vir­ta­sen au­kio 1, Che­micum, K60201

Syys- ja kevätlukukausi 

ma - pe klo 7:45 - 18:00

Gus­taf Häll­strö­min­ka­tu 2, Phy­sicum, K60401

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe klo 7:45 - 18:00

Pie­ta­ri Kal­min katu 5, Exac­tum, K60501

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to klo 7:45 - 20:00, pe 7:45 - 18:00

Jy­rän­gön­tie 2, Kum­pu­lan kas­vi­tie­teel­li­nen puu­tar­ha, LUO­MUS, K60101

Tarkista aukioloajat Luomuksen sivulta.

Väi­nö Au­e­rin­ka­tu 11, Kum­pu­lan lii­kun­ta­kes­kus, K60601

Liikuntakeskuksen aukioloajat ja poikkeukset aukioloaikoihin.

Joulun aukioloajat 27.12. - 05.01.2023

Haartman-Instituutti ma-pe klo 8:00 - 16:00

Biomedicum I klo 7:30 - 18:00 

Biomedicum II klo 8:00 - 16:00

Suu- ja hammaskeskus 8:00 - 15:00

 

Haartmaninkatu 1, Suu- ja hammaskeskus, K88616

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 8:00 - 20.00

Haart­ma­nin­ka­tu 3, Haart­man-instituutti, K02001

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to 7:45 - 18:00, pe 7:45 - 16:00

Haart­ma­nin­ka­tu 8, Bio­me­dicum Hel­sin­ki 1

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:30 - 19:30

Tuk­hol­man­ka­tu 8 B, (2B/​​2U) Bio­me­dicum II, K88610

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 8:00 - 16:00

 

Joulun aukioloajat:

EE-rakennus 19.12. - 21.12. klo 7:45 - 16:00

22.12. - 23.12 klo 8:00 - 15:30 

27.12. - 5.1. ma - pe klo 8:00 - 15:30

Laboratoriorakennus 19.12. - 5.1.2023 Suljettu

C-rakennus 19.12. - 23.12. klo 7:45 - 16:00 

27.12. - 5.1. Suljettu

Metsätieteiden talo 19.12.- 22.12. klo 7:45 - 18:00

23.12. klo 7:45 - 16:00 

27.12. - 5.1. klo 8:00 - 16:00

A-rakennus 19.12.- 22.12. klo 7:45 - 18:00

23.12. klo 7:45 - 16:00 

27.12. - 5.1.2023 klo 8:00 - 16:00

Biokeskus 1 19.12. - 5.1. ma - pe klo 8:00 - 15:30

Biokeskus 2 19.12. - 5.1. ma - pe klo 8:00 - 15:30

Biokeskus 3 19.12. - 5.1. ma - pe klo 8:00 - 15:30

Infokeskus Korona 19.12. - 30.12. ma - to klo 7:45 - 20:00, pe klo 7:45 - 18:00

  la 31.12. Suljettu

2. - 4.1. klo 7:45 - 20:00

5.1. klo 7:45 - 18:00

6. - 7.1. Suljettu

Viikin normaalikoulu 19.12. - 21.12. klo 7:45 - 17:00

22.- 23.12. Suljettu / opetuksen mukaan

27.12. - 5.1. Suljettu

 

Ag­nes Sjö­ber­gin katu 2, EE-ra­ken­nus, K51601

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:45 - 16:00

Ke­vät­ka­tu 2, Vii­kin nor­maa­li­kou­lu, K51501

Tarkista aukioloajat koulun sivulta.

Koe­ti­lan­tie 5, La­bo­ra­to­rio­ra­ken­nus, K05145

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:45 - 16:00

Koetilantie 7, OppilasrakennusK05144

Tarkista aukioloajat Ravintola Tähkän sivuilta.

La­to­kar­ta­non­kaa­ri 5, C-ra­ken­nus, K05153

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:45 - 16:00

La­to­kar­ta­non­kaa­ri 7, Met­sä­tie­tei­den talo, K05152

Syys- ja kevätlukukausi

ma-pe 7:45 -18.00 (Klo 16:00 jälkeen käynti A-talon kautta)

La­to­kar­ta­non­kaa­ri 9, A-ra­ken­nus, K05151

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:45 - 18.00

Vii­kin­kaa­ri 1, Bio­kes­kus 3, K51401

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:45 - 18:00

Vii­kin­kaa­ri 5, Bio­kes­kus 2, K50601

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:45 - 18:00

Vii­kin­kaa­ri 9, Bio­kes­kus 1, K50701

Syys- ja kevätlukukausi

ma - pe 7:45 - 18:00

Vii­kin­kaa­ri 11, In­fo­kes­kus Ko­ro­na, K51101

Syys- ja kevätlukukausi

ma - to 7.45 - 20.00, pe 7.45 - 18.00, la 10.00 - 16.00

Kampuskirjaston aukioloajat
Viikin kirjaston aukioloajat (Helmet)

Vii­kin­tie 49, Yli­opis­tol­li­nen eläin­sai­raa­la, K51801

Yliopistollisen eläinsairaalan yhteystiedot.