Uskonto, politiikka ja legitimaatio

Politiikan uskonnollinen legitimaatio ja uskonnon poliittinen legitimaatio Suomessa (LegitRel)

Suomen Akatemian rahoittama Politiikan uskonnollinen legitimaatio ja uskonnon poliittinen legitimaatio Suomessa -hanke (2020–2024) tutkii uskonnon ja politiikan suhdetta suomalaisessa eduskuntapolitiikassa. Hanke yhdistelee puolueiden tuottamien ohjelmien, eduskunta-aineistojen ja äänestäjätilastojen laadullista ja määrällistä tutkimusta selvittääkseen, miten Suomessa uskonto ymmärretään politiikkaa legitimoivana asiana, ja toisaalta miten politiikan kautta voidaan legitimoida uskontoa. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston uskontotieteen oppiaineessa, ja sen johtaja on professori Titus Hjelm.

Ajankohtaista