Julkaisut ja aktiviteetit

Julkaisut ja aktiviteetit.

Julkaisut

2024

5.2.2024. Äystö & Hjelm: "Religion as a troublesome resource in Finnish abortion debates". Religion, State and Society 52(1), 3-20, https://doi.org/10.1080/09637494.2023.2298065

25.1.2024. Kyyrö & Ahonen: “Hyvää uutta vuotta ja Jumalan siunausta!” Siunauksen toivottamisen perinne presidenttipelissä. Politiikasta.fi.

2023

10.5.2023. Kyyrö, Äystö & Hjelm: “The Cult of Greta Thunberg”: De-legitimating Climate Activism with “Religion”. Critical Reseach on Religion, https://doi.org/10.1177/20503032231174208

23.3.2023. Äystö: Anti-Islam Politics, Christianity and Identity in the Finnish Public Sphere. In Morteza Hashemi & Christopher R. Cotter (toim.), Religion in Fortress Europe: Perspectives on Belief, Citizenship and Identity in a Time of Polarized Politics. London: Bloomsbury.

29.3.2023. Hjelm, Äystö, Koiranen, Ahonen & Kyyrö: Uskonto, politiikka ja suomalaisten asenteet: Raportti. Helsingin yliopisto: Tutkimusraportteja.

2022

16.11.2022. Kyyrö: Tarvitaanko kansalaisuskonnon käsitettä? Katsomukset.fi

15.9.2022. Äystö: Ainoastaan Räsänen? Median ote kansanedustajien uskonnollisuuteen. Teologia.fi

31.8.2022. Ahonen: Sukuelinten silpomisen uskonnolliset ja kulttuuriset jäsennykset eduskuntapuheessa. Katsomukset.fi

1.6.2022 (Kirja-arvio) Äystö: Hijacked: A Critical Treatment of the Public Rhetoric of Good and Bad Religion. Leslie Dorrough Smith, Steffen Führding ja Adrian Smith (toim.), Equinox, Sheffield ja Bristol. Religion (nettiversio).

9.5.2022. Äystö & Ahonen: Kirkosta eroamisen taustalla näkyvät useimmin taloudelliset syyt. Teologia.fi

13.4.2022 Äystö: Kirkosta eroamisen syyt. Katsomukset.fi

8.4.2022 Äystö, Koivula, Wessman, Kyyrö & Hjelm: Miksi suomalaiset eroavat evankelis-luterilaisesta kirkosta? Yhteiskuntapolitiikka 87 (2): 129–140.

2021

15.6.2021 Äystö ja Hjelm: Onko uskonnolla merkitystä nykypäivän politiikassa? Politiikasta.fi -sivusto.

17.5.2021 Äystö: The Finnish Mu­ni­cipal Elec­tions 2021: A Re­li­gion Schol­ar’s View. (Ks. News -osio hankkeen englanninkielisiltä sivuilta).

14.4.2021 Äystö: Kuntavaalit ja uskonto. Katsomukset.fi -sivusto.

2.2.2021. Äystö: Op­po­si­tio­puo­luei­den kun­ta­vaa­lioh­jel­mat us­kon­non­tut­ki­jan sil­min. (Ks. Ajankohtaista -osio).

2020

21.10.2020. Hjelm: "Uskonnon ja politiikan tutkimuksen katvealueilla" Katsomukset.fi -sivusto.

Aktiviteetit

2024

31.1.2024 Hjelm piti esityksen "Uskonnollinen puhe politiikassa" Helsingin yliopiston Tiedekulman Maailma nyt -sarjan "Kuinka politiikkaa puhutaan?" -tapahtumassa.

2023

28.11.2023 Kyyrö esitelmöi suomalaisten kirkosta eroamisesta Gender and Religious Exit: Moving Away from Faith -verkkosymposiumissa.

16.11.2023 Kyyrö piti alustuksen uskonnosta ja päätöksenteosta toimittajille suunnatussa uskonnollisen lukutaidon koulutustapahtumassa, jota isännöi Evankelis-luterilaisen kirkon viestintä Helsingissä.

30.10.–11.12.2023 Kyyrö opetti kurssin "Uskonto ja politiikka 2010—2020-lukujen Suomessa" Helsingin yliopistossa.

15.10.2023 Ahonen osallistui uskontoa ja politiikkaa käsittelevään paneelikeskusteluun Kuopion Alavan seurakunnassa.

12.10.2023 Kyyrö esitelmöi aiheesta ”Kansallisuuden representaatiot ja suomalainen kansalaisuskonto” Turun yliopiston folkloristiikan ja uskontotieteen studia generalia -luentosarjassa.

4–8.9.2023 Hjelm, Kyyrö, Äystö ja Ahonen osallistuivat eurooppalaiseen uskonnontutkimuksen konferenssiin (EASR) Vilnassa ja esittelivät hankkeen tutkimusta.

31.5.2023 Kyyröä haastateltiin Kotimaa-lehteen ilmastoaktivismin uskonnollistamisesta.

10–12.5.2023 Ahonen esitteli hankkeen tutkimusta Politiikan tutkimuksen päivillä Jyväskylässä.

1.4.2023 Äystö antoi haastattelun poliittisten puolueiden kannattajien suhtautumisesta uskontoon koskevaan artikkeliin (IL: Uusi tutkimus: Näin eri puolueiden kannattajat suhtautuvat uskontoon).

28.3.2023 Hjelm ja Äystö osallistuivat Uskonnonvapaus 100 vuotta -seminaariin Helsingin yliopiston Tiedekulmassa.

23–24.3.2023 Hjelm esitteli hankkeen tutkimusta Sosiologipäivillä Tampereella.

2022

17.11.2022 Hjelm vieraili Yle Aamu -lähetyksessä.

13.10.2022 Hjelm kertoi hankkeen tutkimuksesta Ylen uutisissa.

17-19.8.2022 Ahonen esitteli hankkeen tutkimusta pohjoismaisessa uskonnontutkimuksen konferenssissa Göteborgissa, Ruotsissa.

27.6–1.7.2022 Äystö ja Hjelm esittelivät hankkeen tutkimusta European Association for the Study of Religion -kattojärjestön vuosittaisessa konferenssissa Corkissa, Irlannissa.

10–13.6.2022 Äystö ja Hjelm esittelivät hankkeen tutkimusta Critical Research on Religion -konferenssissa Belfastissa, Pohjois-Irlannissa.

18–20.5.2022 Äystö ja Hjelm esittelivät hankkeen tutkimusta, ja Ahonen oli kertomassa aiemmasta tutkimuksestaan Teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä Helsingissä.

11–13.5.2022 Äystö esitteli hankkeen tutkimusta Politiikan tutkimuksen päivillä Helsingissä.

2021

22.11.2021 Äystö esitteli etänä hankkeen tutkimusta American Academy of Religion:in konferenssissa San Antoniossa, USA:ssa.

12.11.2021 Äystö ja Hjelm esittelivät etänä hankkeen tutkimusta International Sociological Association:in RC-22 konferenssissa Vilnassa, Liettuassa.

16.9.2021 Äystö esitteli hankkeen tutkimusta Centre for the Study of Christian Cultures -tutkimuskeskuksen kutsumana Turun yliopistossa.

30.8-3.9.2021 Hanke osallistui EASR:n konferenssiin Resilient Religion, joka järjestettiin verkossa ja paikan päällä Pisassa, Italiassa. Äystö ja Hjelm esittelivät hankkeen tutkimusta

8-9.6.2021 Hanke osallistui Religion and Cultural Change -konferenssiin verkossa. Äystö esitteli hankkeen tutkimusta.

10-12.5.2021 Hanke osallistui Politiikan tutkimuksen päiville verkossa. Äystö esitelli hankkeen tutkimusta.

16.4.2021 Äystö vieraili Kulttuurirahaston (Argumenta) rahoittaman ”Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa” -hankkeen järjestämässä tilaisuudessa vetäen keskustelupaneelin, jonka aiheena oli uskontolukutaito viranomaistyössä.

12.3.2021. Hanke osallistui verkossa järjestettyyn Sosiologipäivät-konferenssiin. Äystö esitteli hankkeen tutkimusta, ja Hjelm oli mukana työryhmän vetäjänä.

22.1.2021. Tiimi tapasi hankkeen ohjausryhmän etänä. Keskustelimme hankkeen tavoitteista, toteutuksesta ja tieteellisestä sisällöstä.

2020

19.11.2020. Hanke oli vierailulla uskontotieteen yliopistonlehtori Alexandra Bergholmin kurssilla Uskonto, maailmankuva ja perinne (Helsingin yliopisto), minkä yhteydessä Hjelm, Haapalainen ja Äystö kertoivat juuri aloittaneille opiskelijoille hankkeesta ja uskontotieteen lähestymistavoista.

12–13.11.2020. Hanke oli esillä uskontotieteen jatko-opiskelijoiden perinteikkäässä syysseminaarissa Tvärminnessä, joka järjestettiin tänä vuonna etäyhteyksin. Hjelm ja Äystö pitivät seminaarissa uskontoon ja politiikkaan liittyvät keynote-puheenvuorot.