Tekijät

Hankkeen tekijät ovat uskontotieteen, taloussosiologian ja yhteiskuntapolitiikan oppiaineista valmistuneita tutkijoita Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista.
Titus Hjelm

Titus Hjelm on uskontotieteen professori Helsingin yliopiston uskontotieteen oppiaineessa. Aikaisemmin hän oli tutkijana ja opettajana University College Londonissa (UCL). Hjelm on toimittanut muun muassa teoksen Peter Berger and the Sociology of Religion: 50 Years after The Sacred Canopy (Bloomsbury Academic, 2018), sekä julkaissut lukuisia muita teoksia ja artikkeleita uskontososiologian alalta. Hän on myös Journal of Religion in Europe -lehden päätoimittaja ja American Academy of Religion -yhdistyksen Sociology of Religion -ryhmän perustajapuheenjohtaja puheenjohtaja.

Tuomas Äystö

Tuomas Äystö on Turun yliopistosta valmistunut uskontotieteen tutkijatohtori, jonka ydinosaamista ovat uskontoon ja yhteiskuntaan, erityisesti politiikkaan ja viranomaistoimintaan liittyvät kysymykset. Hän puolusti uskonnon kategorian virallisjäsennyksiä nykypäivänä käsittelevää väitöskirjaansa vuonna 2019, ja on julkaissut artikkeleita liittyen muun muassa eduskuntapolitiikkaan ja uskontoon, sekä yhteiskunnallisesti suojeltujen arvorajojen rikkomiseen.

Anna Wessman

Anna Haapalainen (FM) viimeistelee väitöskirjaansa Suomen evankelisluterilaisen kirkon suhteesta uskonnollisen kentän muutoksiin. Hänen tutkimustyönsä on keskittynyt erityisesti institutionalisoituneisiin uskonnollisiin yhteisöihin, valtaan, toimijuuteen ja sukupuoleen. Haapalaisen keskeisiin julkaisuihin kuuluvat Minna Oppaan kanssa toimitettu Christianity and the Limits of Materiality (Bloomsbury Academic 2017), sekä artikkelit “Spiritual Senses as a Resource”  (Temenos 52:2, 2016) ja “An emerging trend of charismatic religiosity in the Evangelical Lutheran Church of Finland” (Approaching Religion 5:1, 2015).

Jere Kyyrö

Jere Kyyrö työskentelee Turun yliopistossa kulttuurien tutkimuksen yliopisto-opettajana. Hän on taustaltaan uskontotieteilijä (FT) ja sosiologi (YTM). Hänen tutkimusintressinsä liittyvät uskonnon, kansallisen identiteetin ja mediajulkisuuden välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. Kyyrön marsalkka Mannerheimin ympärille rakentuneita kulttuurikiistoja 2000-2010-lukujen suomalaisessa mediassa käsittelevä väitöskirja on julkaistu Nykykulttuuri-julkaisusarjassa. Lisäksi hän on kirjoittanut artikkeleja ja kirjan lukuja useista aiheista, kuten kansalaisuskonnosta, nationalismista sekä uskonnon näkyvyydestä suomalaisessa puoluepolitiikassa.

Aki Koivula

Aki Koivula on valtiotieteiden tohtori ja taloussosiologian dosentti, joka toimii tällä hetkellä taloussosiologian yliopistonlehtorina ja oppiaineen vastuuhenkilönä Turun yliopistossa. Koivula on erikoistunut kyselytutkimusmenetelmiin ja laaja-alaisesti sosiaalitieteelliseen teoriaperinteeseen, jota hän on aiemmin soveltanut esimerkiksi puolueiden kannattajien ja jäsenten tutkimuksessa. Koivula on osallistunut useisiin tutkimusprojekteihin ja hänen tutkimuksiaan on julkaistu laajasti kansallisissa ja kansainvälisissä lehdissä. 

Ilkka Koiranen
Talvikki Ahonen

Talvikki Ahonen on uskontotieteen tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hän väitteli tohtoriksi yhteiskuntapolitiikasta Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimusintressinsä koskevat uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallista toimintaa ja kansainvälistä muuttoliikettä, painottuen erityisesti ortodoksikristittyjen kirkkoihin ja diasporiin. Ahosen viimeaikainen tutkimustoiminta koskee muun muassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen inkluusion ja ortodoksisuuden kysymyksiä, sekä covid-pandemian vaikutuksia kirkolliseen toimintaan ja kokemusmaailmaan.