Yhteistyökumppanit

Ryhmämme tekee tiivistä yhteistyötä Arador Innovations -yrityksen ja Korkeasaaren eläintarhan kanssa.

Arador Innovations on suomalainen tiedeviestintään ja tutkimukseen keskittyvä yritys. Yritystä johtaa sen perustaja, eläinten käyttäytymistä tutkiva, palkittu tietokirjailija Helena Telkänranta. Aradorin keskeisin tavoite on kehittää uusia tieteellisiä menetelmiä, jotka parantavat eläinten hyvinvointia.

Yhtiön tutkimusosasto Arador Health Science kehittää lämpökuvantamismenetelmiä, joilla voisi mitata eläinten emootioita. Uusia menetelmiä tarvitaan eläinten hyvinvoinnin arvioinnin tueksi, esimerkiksi kiputilojen tunnistamiseksi, jotta eläimelle voidaan antaa tarvittava kipulääkitys.

Lisäksi yhtiö on mukana muissa tutkimusprojekteissa, kuten selvittämässä mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten kykyyn havaita ja tulkita eläinten emootioita.

Yhtiön Arador Training -osasto tarjoaa eläinaiheisia kursseja ammattilaisille ja harrastajille ja Arador Productions tuottaa digitaalisia interaktiivisia mediasisältöjä opetuskäyttöön ja yleisen tiedeviestinnän hyödynnettäväksi. Materiaalit keskittyvät eläinten käyttäytymiseen, emootioihin ja hyvinvointiin ja projekteissa on mukana uusia tapoja hyödyntää virtuaalitodellisuutta, mobiilipelejä ja muita keinoja tuoda tieteellistä tietoa mahdollisimman monien yhteiskunnallisten ryhmien ulottuville ja erityisesti eläinten kanssa toimivien ammattilaisten helposti lähestyttäväksi.

Korkeasaaren eläintarha yksi Suomen suosituimmista vapaa-ajankohteista, jossa käy vuosittain lähes puoli miljoonaa eri ikäistä vierailijaa. Korkeasaaren tärkein tehtävä on luonnon monimuotoisuuden suojelu ja jokainen vierailija tukee tätä työtä. Korkeasaaressa elää toista tuhatta eläintä, jotka edustavat noin 160 lajia. Eläintarhan yhteydessä toimiva Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen suurin loukkaantuneiden ja orpojen luonnonvaraisten eläinten hoitola.

Korkeasaari suojelee luonnon monimuotoisuutta osana eläintarhojen ja suojelujärjestöjen verkostoa. Uhanalaisia lajeja suojellaan kasvattamalla geneettisesti mahdollisimman monimuotoisia kantoja lajien tulevaisuuden turvaamiseksi. Tarhakannan avulla voidaan tukea luonnon heikenneitä kantoja tai palauttaa luontoon sieltä hävitettyjä lajeja. Korkeasaaresta on palautettu luontoon mm. metsäpeuroja ja mongolianvillihevosia.

Korkeasaaressa tehdään ja tuetaan tutkimuksia, joiden tarkoituksena on parantaa suojelutyön onnistumista ja eläinten hyvinvointia. Korkeasaaresta on lahjoitettu jo yli sadan vuoden ajan kuolleita eläimiä Luonnontieteellisen keskusmuseon kokoelmiin tutkijoiden käyttöön.

Yksi eläintarhan toiminnan kulmakivistä on ympäristökasvatus. Sen tavoitteena on kertoa vapaa-ajanvierailijoille ja opintoretkellä oleville koululaisille luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja keinoista suojella sitä.

Eläintarhan toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon Korkeasaaren eläintarhan säätiö.